Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 24, 2012 | Cудебная система Украины, Высшие органы власти Украины, Органы власти в Украине | Нет комментариев

Вищий господарський суд України

Вищий господарський суд України

Вищий господарський суд України є вищим судовим органом системи господарських судів

Вищий господарський суд України:

 • розглядає господарські справи в касаційному порядку згідно з розділом XII1 Господарського процесуального кодексу України;
 • у випадках, передбачених ГПК, розглядає господарські справи як суд першої або апеляційної інстанції, а також розглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
 • аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;
 • надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає господарським судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Законодавство, яким у своїй діяльності керується Вищий господарський суд України

 1.  28.06.1996 254к/96-ВР КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
 2. 06.11.1991 1798-XII Господарський процесуальний кодекс України
 3. 16.01.2003 436-IV Господарський кодекс України
 4. 16.01.2003 435-IV Цивільний кодекс України
 5. 07.07.2010 2453-VI ЗАКОН УКРАЇНИ Про судоустрій і статус суддів
 6. 12.08.2010 811/2010 Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України»
 7. 26.11.2010 Положення про автоматизовану систему документообігу суду
 8. 18.07.2011 № 113 Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками
Система господарських судів України

1. Апеляційні господарські суди України:
 •  Дніпропетровський апеляцiйний господарський суд
 • Донецький апеляцiйний господарський суд
 • Київський апеляцiйний господарський суд
 • Львівський апеляцiйний господарський суд
 • Одеський апеляцiйний господарський суд
 • Рівненський апеляцiйний господарський суд
 • Севастопольський апеляцiйний господарський суд
 • Харківський апеляцiйний господарський суд

2. Місцеві господарські суди України:

 • Господарський суд АР Крим
 • Господарський суд Вiнницької областi
 • Господарський суд Волинської областi
 • Господарський суд Днiпропетровської областi
 • Господарський суд Донецької областi
 • Господарський суд Житомирської областi
 • Господарський суд Закарпатської областi
 • Господарський суд Запорiзької областi
 • Господарський суд Iвано-Франкiвської областi
 • Господарський суд Київської областi
 • Господарський суд Кiровоградської областi
 • Господарський суд Луганської областi
 • Господарський суд Львiвської областi
 • Господарський суд Миколаївської областi
 • Господарський суд Одеської областi
 • Господарський суд Полтавської областi
 • Господарський суд Рiвненської областi
 • Господарський суд Сумської областi
 • Господарський суд Тернопiльської областi
 • Господарський суд Харкiвської областi
 • Господарський суд Херсонської областi
 • Господарський суд Хмельницької областi
 • Господарський суд Черкаської областi
 • Господарський суд Чернiвецької областi
 • Господарський суд Чернiгiвської областi
 • Господарський суд м. Київ
 • Господарський суд м. Севастополь

Адреса Вищого господарського суду України:

01016, м. Київ, вул. О. Копиленка, 6.

E-mail: inbox@vgsu.arbitr.gov.ua

Телефон  Вищого господарського суду України:

інформаційна служба: (044) 536-18-01

Сайт  Вищого господарського суду України: www.vgsu.arbitr.gov.ua

 

Читайте так же...

 • Верховний Суд України24.09.2012 Верховний Суд України ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з моти...
 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ24.09.2012 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає справи цивільної та кри...
 • Єдиний державний реєстр судових рішень24.09.2012 Єдиний державний реєстр судових рішень Єдиний державний реєстр судових рішень (Реєстр) — автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові ріше...
 • Конституційний Суд України24.09.2012 Конституційний Суд України Конституційний Суд  України  -  єдиний  орган  конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм на...
 • Вища рада юстиції24.09.2012 Вища рада юстиції За своїм статусом Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, а за порядком утворення та діяльності – демократичним. Конституційний склад Вищої ради юстиції – 20 членів. Враховуючи специф...
« »