Pages Menu
TwitterRssFacebook
10 декабря
День прав человека

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR)
Categories Menu

Сен 30, 2012 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Вища атестаційна комісія України

Вища атестаційна комісія України (ВАК України) є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.

ВАК України реалізовує державну політику у галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

ВАК України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень ВАК України організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

 

Адреса Вищої атестаційної комісії України:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 4 поверх

Телефони Вищої атестаційної комісії України:

Приймальня:  (044)254-10-41,    факс (044)234-11-04

Сайт Вищої атестаційної комісії України:

www.vak.org.ua

Читайте так же...

« »