Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 24, 2012 | Cудебная система Украины, Высшие органы власти Украины, Органы власти в Украине | Нет комментариев

Верховний Суд України

Верховний Суд України

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції.

Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України.

СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Судову систему України складають:

1. Суди загальної юрисдикції. Суди  загальної  юрисдикції утворюють єдину систему судів).
2. Суд конституційної юрисдикції. Єдиним органом конституційної   юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України.

Суди загальної юрисдикції

1. Місцеві суди:

1) Місцевими  загальними судами є районні,  районні у містах, міські та міськрайонні суди.

2) Місцевими  господарськими  судами  є   господарські   суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

3) Місцевими     адміністративними     судами    є    окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.

2. Апеляційні суди:

1) У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських,  адміністративних справ,  справ про адміністративні правопорушення.
2) Апеляційними судами  з  розгляду  цивільних,  кримінальних справ,   а  також  справ  про  адміністративні  правопорушення  є: апеляційні  суди  областей,  апеляційні   суди   міст   Києва   та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим.
3) Апеляційними   судами   з  розгляду  господарських  справ, апеляційними судами з розгляду адміністративних справ є відповідно апеляційні  господарські  суди та апеляційні адміністративні суди, які  утворюються  в  апеляційних  округах  відповідно   до   указу Президента України.

3. Вищі спеціалізовані суди:

1) У   системі   судів   загальної   юрисдикції   діють  вищі спеціалізовані  суди  як  суди  касаційної  інстанції  з  розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ.
2) Вищими  спеціалізованими  судами є:  Вищий спеціалізований суд України з  розгляду  цивільних  і  кримінальних  справ,  Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

4. Верховний Суд України:

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Верховний Суд України: 

1) переглядає  справи  з  підстав  неоднакового  застосування судами   (судом)  касаційної  інстанції  однієї  і  тієї  ж  норми матеріального  права  у  подібних   правовідносинах   у   порядку, передбаченому процесуальним законом;
2) переглядає  справи у разі встановлення міжнародною судовою установою,  юрисдикція якої визнана Україною,  порушення  Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом;
3) надає  висновок про наявність чи відсутність у діяннях,  в яких звинувачується Президент України,  ознак державної зради  або іншого  злочину;  вносить  за  зверненням  Верховної  Ради України письмове подання про неможливість  виконання  Президентом  України своїх повноважень за станом здоров’я;
4) звертається   до   Конституційного   Суду   України   щодо конституційності законів,  інших  правових  актів,  а  також  щодо офіційного   тлумачення   Конституції  ( 254к/96-ВР )  та  законів України.

У Верховному Суді України діють: 

1) Судова палата в адміністративних справах;
2) Судова палата у господарських справах;
3) Судова палата у кримінальних справах;
4) Судова палата у цивільних справах.

 

Поштова адреса Верховного Суду України:
01043 м. Київ, вул. П. Орлика, 4-а

Телефони, за якими надаються довідки у справах:

(044) 253-02-87 (інформаційно-довідкова служба)
(044) 253-33-13 (відділ прийому громадян)

Інформація про рух судових справ і скарг надається:

з понеділка по четвер з 9.15 до 13.00 та з 14.00 до 17.45 год.
у п’ятницю з 9.15 до 16.30.

E-mail:

Administrative.inbox@scourt.gov.ua

Сайт Верховного Суду України:

www.scourt.gov.ua

 

Читайте так же...

  • Вищий господарський суд України 24.09.2012 Вищий господарський суд України Вищий господарський суд України є вищим судовим органом системи господарських судів Вищий господарський суд України: розглядає господарські справи в касаційному порядку згідно з розділом XII...
  • Конституційний Суд України24.09.2012 Конституційний Суд України Конституційний Суд  України  -  єдиний  орган  конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм на...
  • Єдиний державний реєстр судових рішень24.09.2012 Єдиний державний реєстр судових рішень Єдиний державний реєстр судових рішень (Реєстр) — автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові ріше...
  • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ24.09.2012 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає справи цивільної та кри...
  • Вищий адміністративний суд України24.09.2012 Вищий адміністративний суд України Вищий адміністративний суд України є судом касаційної інстанції в системі адміністративних судів України. Основне завдання адміністративного судочинства полягає у захисті прав та законних інтере...
« »