Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Окт 16, 2013 | Юридическая консультация | Нет комментариев

Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення

Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.12.2011 N 1637

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1534/20272

Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення

Відповідно до підпунктів 296.1.1 та 296.1.2 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються: Форму книги обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість); Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість ; Форму книги обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість) ( z1535-11 ); Порядок ведення книги обліку доходів і витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість ( z1535-11 ).

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01.01.2012.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 15.12.2011 N 1637

КНИГА обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість)

_______________ * Відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15%). ** Відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 15.12.2011 N 1637

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1534/20272

ПОРЯДОК ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість

1. Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі — Кодекс) фізичні особи — підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої і другої груп, а також платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість (далі — платник податку), ведуть книгу обліку доходів (далі — Книга), у якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

2. Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється в органі державної податкової служби за основним місцем обліку платників податку.

3. Записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок. У разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом платника податку.

4. У Книзі відображається фактично отримана сума доходу від провадження діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. У разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у платника податку.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безоплатно отримано товари (роботи, послуги).

6. Платник податку заносить до Книги відомості в такому порядку:

6.1. У графі 1 зазначається дата запису.

6.2. У графах 2-7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ): 6.2.1. У графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги. 6.2.2. У графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати. 6.2.3. У графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3. 6.2.4. У графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). 6.2.5. У графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності. 6.2.6. У графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.

6.3. У графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% відповідно до підпунктів 2-4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу ( 2755-17 ).

7. Дані Книги використовуються платником податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

8. Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після виконання останнього запису.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Публікації документа: офіційний вісник України від 30.12.2011 — 2011 р., № 100, стор. 329, стаття 3692, код акту 59792/2011

Читайте так же...

« »