Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 4, 2012 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України.

Нацкомфінпослуг здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством.

Нацкомфінпослуг у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Нацкомфінпослуг є:

  • формування та забезпечення реалізації політики державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг (крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та похідних цінних паперів);
  • розроблення і реалізація стратегії розвитку ринків фінансових послуг та вирішення системних питань їх функціонування;
  • забезпечення розроблення та координації єдиної державної політики щодо функціонування накопичувальноїсистеми пенсійного страхування;
  • здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері;
  • захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг;
  • узагальнення практики застосування законодавства України з питань фінансових послуг і ринків та розроблення пропозицій щодо їх вдосконалення;
  • розроблення і затвердження обов’язкових до виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;
  • координація діяльності з іншими державними органами;
  • запровадження міжнародно визнаних правил розвитку ринків фінансових послуг.
Адреса  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3

Телефони Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

тел./факс: 044-235-77-51

e-mail: info@dfpgov.ua

Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 

www.dfp.gov.ua

 

Читайте так же...

« »