Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 4, 2012 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі — Комісія), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

Комісія здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, зокрема у сфері теплопостачання (крім діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють комбіноване виробництво теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні або
поновлювані джерела енергії), централізоване водопостачання та водовідведення.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами.

Основними завданнями Комісії є здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом:

  • збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави;
  • забезпечення прозорості та відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення;
  • захисту прав споживачів товарів і послуг у частині отримання товарів і послуг належної якості та в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них;
  • формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії, та суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;
  • забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках;
  • забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;
  • обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

 

Адреса Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24

Телефони Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

тел.: (044) 207-19-19; (044) 207-19-73, факс: (044) 207-19-72
e-mail: list@nkp.gov.ua

Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

www.nkp.gov.ua

Читайте так же...

« »