Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 24, 2012 | Cудебная система Украины, Высшие органы власти Украины, Органы власти в Украине | Нет комментариев

Конституційний Суд України

Конституційний Суд України

Конституційний Суд  України  -  єдиний  орган  конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Завданням Конституційного Суду України є гарантування Верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Конституційний Суд України розпочав діяльність 18 жовтня 1996 року. Своє перше Рішення прийняв 13 травня 1997 року.

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та Законом України “Про Конституційний Суд України”.

Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

Друкованим органом Конституційного Суду України є “Вісник Конституційного Суду України”.

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України,  актів Президента України,  актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) відповідності  Конституції  України   чинних   міжнародних договорів  України або тих міжнародних договорів,  що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;
3) додержання   конституційної   процедури  розслідування  і розгляду справи про усунення Президента України з поста в  порядку імпічменту  в  межах,  визначених  статтями 111 та 151 Конституції України;
4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

 

Поштова адреса Конституційного Суду України:

01033 м. Київ, вул. Жилянська, 14

E-mail: inbox@ccu.gov.ua

Сайт Конституційного Суду України:

www.ccu.gov.ua

 

Читайте так же...

  • Верховний Суд України24.09.2012 Верховний Суд України ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з моти...
  • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ24.09.2012 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає справи цивільної та кри...
  • Вища кваліфікаційна комісія суддів України24.09.2012 Вища кваліфікаційна комісія суддів України Прийнятий Верховною радою Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, що став першим етапом в реформуванні українського судочинства, закріпив статус Вищої кваліфікаційної ...
  • Єдиний державний реєстр судових рішень24.09.2012 Єдиний державний реєстр судових рішень Єдиний державний реєстр судових рішень (Реєстр) — автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові ріше...
  • Вищий адміністративний суд України24.09.2012 Вищий адміністративний суд України Вищий адміністративний суд України є судом касаційної інстанції в системі адміністративних судів України. Основне завдання адміністративного судочинства полягає у захисті прав та законних інтере...
« »