Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Житомирській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Житомирській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
10003, м. Житомир, вул.Ольжича, 7
Код ЄДРПОУ 13559341 факс: 42-34-32
gupfu-zt@ukr.net
Код МТЗ 0412

Приймальня
42-34-32

Управління Пенсійного фонду України
в Андрушівському районі Житомирської області
13401, м. Андрушівка, вул. Вобяна, 15
Код ЄДРПОУ 20404952, факс: 2-13-05
Код МТЗ 04136

Приймальня
2-13-05

Управління Пенсійного фонду України
в Баранівському районі Житомирській області
12701, смт. Баранівка, вул. Леніна, 10
Код ЄДРПОУ 20404969, факс: 4-21-46
Код МТЗ 04144

Приймальня
4-21-46

Управління Пенсійного фонду України
в Брусилівському районі Житомирської області
12601, смт. Брусилів, вул. Огієнка, 50
Код ЄДРПОУ 20404981, факс: 3-18-26
Код МТЗ 04162

Приймальня
3-10-84

Управління Пенсійного фонду України
у Володарсько-Волинському районі Житомирської області
12100, смт. Володарськ-Волинський, вул Леніна, 1
Код ЄДРПОУ 20404998, факс: 3-31-13
Код МТЗ 04145

Приймальня
3-31-13

Управління Пенсійного фонду України
в Романівському районі Житомирської області
13001, смт. Романів, вул. Леніна,103
Код ЄДРПОУ 20405006, факс: 2-12-63
Код МТЗ 04146

Приймальня
2-12-63

Управління Пенсійного фонду України
в Ємільчинському районі Житомирської області
11201, смт. Ємільчино, вул. Леніна, 45
Код ЄДРПОУ 20405012, факс: 2-13- 07
Код МТЗ 04149

Приймальня
2-13-07

Управління Пенсійного фонду України
в Житомирському районі Житомирської області
10009, м. Житомир, пл. Польова, 8
Код ЄДРПОУ 20405029, факс: 33-69-75
zhitomraipfu-zt@ukr.net
Код МТЗ 0412

Приймальня
33-69-75

Управління Пенсійного фонду України
в Коростишівському районі Житомирської області
12504, м. Коростишів, вул. Гагаріна, 2
Код ЄДРПОУ 13577215, факс: 5-72-53
Код МТЗ 04130

Приймальня
5-72-53

Управління Пенсійного фонду України
в Лугинському районі Житомирської області
11301, смт. Лугини, вул. К. Маркса, 2 а
Код ЄДРПОУ 20405041, факс: 9-20-80
Код МТЗ 04161

Приймальня
9-20-80

Управління Пенсійного фонду України
в Любарському районі Житомирської області
13100, смт. Любар, вул. Леніна, 52
Код ЄДРПОУ 20405058, факс: 2-14-72
Код МТЗ 04147

Приймальня
2-14-72

Управління Пенсійного фонду України
в Малинському районі Житомирської області
11600, м. Малин, Соборна площа,12-а
Код ЄДРПОУ 20405064, факс: 5-27-61
Код МТЗ 04133

Приймальня
5-27-61

Управління Пенсійного фонду України
в Народицькому районі Житомирської області
11401, смт. Народичі, вул. Леніна, 177
Код ЄДРПОУ 20406299, факс: 2-13-39
Код МТЗ 04140

Приймальня
2-13-39

Управління Пенсійного фонду України
в Овруцькому районі Житомирської області
11100, м. Овруч, вул. Леніна, 12
Код ЄДРПОУ 20405087, факс: 4-22-44
Код МТЗ 04148

Приймальня
4-26-65

Управління Пенсійного фонду України
в Олевському районі Житомирської області
11001, смт. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 31
Код ЄДРПОУ 20405093, факс: 2-25-50
Код МТЗ 04135

Приймальня
2-31-71

Управління Пенсійного фонду України
в Попільнянському районі Житомирської області
13500, смт. Попільня, вул. Б.Хмельницького, 9
Код ЄДРПОУ 20405101, факс: 2-51-86
Код МТЗ 04137

Приймальня
5-13-71

Управління Пенсійного фонду України
в Радомишльському районі Житомирської області
12201, м. Радомишль, вул. М. Житомирська, 8
Код ЄДРПОУ 20405118, факс: 4-21-15
Код МТЗ 04132

Приймальня
4-21-15

Управління Пенсійного фонду України
в Ружинському районі Житомирської області
13600, смт. Ружин, вул. Леніна, 35-а
Код ЄДРПОУ 20405124, факс: 3-14-00
Код МТЗ 04138
Приймальня
3-18-90

Управління Пенсійного фонду України
в Червоноармійському районі Житомирської області
12000, смт. Червоноармійськ, вул. Леніна, 117
Код ЄДРПОУ 20405130, факс: 3-21-88
Код МТЗ 04131

Приймальня
3-24-41

Управління Пенсійного фонду України
в Черняхівському районі Житомирської області
12300, смт. Черняхів, майдан Рад, 2
Код ЄДРПОУ 20405147, факс: 4-14-12
Код МТЗ 04134

Приймальня
4-14-12

Управління Пенсійного фонду України
в Чуднівському районі Житомирської області
12300, смт.Чуднів, вул. Леніна, 107
Код ЄДРПОУ 20405153, факс: 2-17-27
Код МТЗ 04139

Приймальня
2-17-27

Управління Пенсійного фонду України
в м. Новограді — Волинському та Новоград — Волинському районі
Житомирської області
11708, м. Новоград — Волинський, вул. Єрьоменка, 16
Код ЄДРПОУ 37808338, факс: 5-50-00
Код МТЗ 04141

Приймальня
5-50-00

Управління Пенсійного фонду України
в м. Бердичеві та Бердичівському районі Житомирської області
13312, м. Бердичів, вул. Л.Карастоянової, 29
Код ЄДРПОУ 37752900, факс: 2-15-27
Код МТЗ 04143

Приймальня
2-15-27

Управління Пенсійного фонду України
в м. Коростені та в Коростенському районі Житомирської області
11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 16/1
Код ЄДРПОУ 37909216 факс: 4-22-34
Код МТЗ 04142

Приймальня
4-47-84

Управління Пенсійного фонду України
в м. Житомирі Житомирської області
10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 55
Код ЄДРПОУ 37927490, факс: 42-49-91
Код МТЗ 0412

Приймальня
42-53-27

Сайт Пенсійного фонду в Житомирській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »