Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Запорізькій області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Запорізькій області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ

69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164
Код ЄДРПОУ 20490012, факс: 224-63-28
avt@pfu.zp.ua
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
224-63-27

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м.Запоріжжя
69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 10
Код ЄДРПОУ 20508433 факс: 764-18-64
zhovtn.01@mail.zp
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
764-66-52

Управління Пенсійного фонду України
в Заводському районі м.Запоріжжя
69067, м.Запоріжжя, вул.Союзна,32
Код ЄДРПОУ 20508427 факс: 35-74-11
zavods_zp_pfu@ukr.net
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
35-74-11

Управління Пенсійного фонду України
в Комунарському районі м.Запоріжжя
69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 13 а
Код ЄДРПОУ 20508410, факс: 287-08-60
komunpfu@yandex.ua.
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
287-08-60

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м. Запоріжжя
69041, м. Запоріжжя, вул. Трегубова,18
Код ЄДРПОУ 20508404, факс: 224-79-45
leninsk@ukr.net
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
224-79-45

Управління Пенсійного фонду України
в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя
69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 2-б
Код ЄДРПОУ 20508396 факс: 220-90-70
orgpfu@rambler.ru
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
220-90-70

Управління Пенсійного фонду України
в Хортицькому районі м. Запоріжжя
69076, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25 а
Код ЄДРПОУ 20516929 факс: 286-91-44
hort.pfup@yandex.ua
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
286-91-44

Управління Пенсійного фонду України
в Шевченківському районі м.Запоріжжя
69014, м.Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 25-а
Код ЄДРПОУ 20508387, факс: 213-97-23
shevchpfu@meta.ua
Код МТЗ 061(2)

Приймальня
212-94-52

Управління Пенсійного фонду України
в м. Бердянську та Бердянському районі Запорізької області
71112, м. Бердянськ, вул. Червона. 36-А
Код ЄДРПОУ 37963785 факс: 3-54-53
Код МТЗ 06153
berdm@zp.ukrtel.net

Приймальня
3-54-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Енергодарі Запорізької області
71503, м. Енергодар, вул. Радянська, 4 а
Код ЄДРПОУ 20508640 факс: 6-34-02
energpfu@rambler.ru
Код МТЗ 06139

Приймальня
6-19-96

Управління Пенсійного фонду України
в м. Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області
72319, м. Мелітополь, вул.Крупської,2
Код ЄДРПОУ 37927773 факс: 6-50-04
Код МТЗ 06192
mvpfu@artsv.net

Приймальня
6-50-04

Управління Пенсійного фонду України
в м. Токмаку та Токмацькому районі Запорізької області
71708, м. Токмак, вул. Революційна, 42
Код ЄДРПОУ 37830810 факс: 2-10-05
Код МТЗ 06178
tokmpfu@i.ua

Приймальня
2-10-05

Управління Пенсійного фонду України
у Василівському районі Запорізької області
71600, м. Василівка, пров. Шкільний,7
Код ЄДРПОУ 20508628 факс: 7-35-13
vasylpfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06175

Приймальня
7-36-26

Управління Пенсійного фонду України
у Великобілозерському районі Запорізької області
71400, с. Велика Білозерка, вул. Центральна, 92
Код ЄДРПОУ 20508611 факс: 2-09-12
bell5@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06156

Приймальня
2-09-12

Управління Пенсійного фонду України
у Веселівському районі Запорізької області
72200, смт.Веселе, вул.Калініна, 43
Код ЄДРПОУ 20508605 факс: 2-19-14
veselvpfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06136

Приймальня
2-11-22

Управління Пенсійного фонду України
у Вільнянському районі Запорізької області
70002, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 6
Код ЄДРПОУ 20508597, факс: 4-15-84
vilnpfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06143

Приймальня
4-15-84

Управління Пенсійного фонду України
в Гуляйпільському районі Запорізької області
70200, м. Гуляйполе, вул. Петровського, 4
Код ЄДРПОУ 20508580 факс: 4-14-06
gpole@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06145

Приймальня
4-14-62

Управління Пенсійного фонду України
в Запорізькому районі Запорізької області
69089, м.Запоріжжя, вул.Істоміна, 6
Код ЄДРПОУ 20508574 факс: 218-41-10
zaporozh@optima.com.ua
Код МТЗ 0612

Приймальня
218-41-10

Управління Пенсійного фонду України
в Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області
71304, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Гоголя,1
Код ЄДРПОУ 20508568 факс: 2-18-05
kdn-pf@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06138

Приймальня
2-18-05

Управління Пенсійного фонду України
в Куйбишевському районі Запорізької області
71001, смт. Куйбишеве, вул. Леніна, 76
Код ЄДРПОУ 20508551 факс: 2-22-45
kujb13@yandex.ru
Код МТЗ 06147

Приймальня
2-22-45

Управління Пенсійного фонду України
в Михайлівському районі Запорізької області
72002, смт. Михайлівка, вул. Радянська, 2 а
Код ЄДРПОУ 20508539 факс: 2-01-46
mihaj@zp.ukrnet.net
Код МТЗ 06132

Приймальня
2-01-46

Управління Пенсійного фонду України
в Новомиколаївському районі Запорізької області
70100, смт. Новомиколаївка, вул. Янишева, 95
Код ЄДРПОУ 20508522 факс: 9-10-75
nmykol@ukr.net
Код МТЗ 06144

Приймальня
9-10-75

Управління Пенсійного фонду України
в Оріхівському районі Запорізької області
70504, м. Оріхів, вул. Запорізька, 36- А
Код ЄДРПОУ 20508516 факс: 4-46-56
oreh_pfu@zp.ukr post.net
Код МТЗ 06141

Приймальня
4-46-56

Управління Пенсійного фонду України
в Пологівському районі Запорізької області
70600, м. Пологи, вул. К. Маркса, 245
Код ЄДРПОУ 20508506 факс: 2-39-93
pfu245@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06165

Приймальня
2-35-88

Управління Пенсійного фонду України
в Приазовському районі Запорізької області
72401, смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 4
Код ЄДРПОУ 20508491 факс: 3-34-63
priaz_pfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06133

Приймальня
2-34-63

Управління Пенсійного фонду України
в Приморському районі Запорізької області
72102, м. Приморськ, вул. Калініна, 98
Код ЄДРПОУ 20508485 факс: 7-26-40
prympfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06137

Приймальня
7-26-40

Управління Пенсійного фонду України
в Розівському районі Запорізької області
70302, смт. Розівка, вул. Леніна, 122
Код ЄДРПОУ 20508462 факс: 9-73-89
roz.upfu@mail.ru
Код МТЗ 06162

Приймальня
9-73-89

Управління Пенсійного фонду України
в Чернігівському районі Запорізької області
71202, смт. Чернігівка, вул. Леніна, 403
Код ЄДРПОУ 20508456 факс: 9-18-36
chernpfu@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06140

Приймальня
9-10-71

Управління Пенсійного фонду України
в Якимівському районі Запорізької області
72503, смт. Якимівка, вул. Молодих патріотів, 7
Код ЄДРПОУ 20508441 факс: 9-15-58
yakymv05@zp.ukrtel.net
Код МТЗ 06131

Приймальня
9-15-58

Сайт Пенсійного фондув Запорізькій області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »