Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Закарпатській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Закарпатській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

88008, м. Ужгород, пл.Народна, 4
Код ЄДРПОУ 20453063 факс: 61-40-02
pf01@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 0312(2)

Приймальня
61-40-02

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ужгороді Закарпатської області
88000, м. Ужгород, вул. Швабська, 12 б, факс: 61-68-90
Код ЄДРПОУ 20449653
pf701@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 0312(2)

Приймальня
61-68-90

Управління Пенсійного фонду України
в Берегівському районі Закарпатської області
90200, м. Берегове, вул. Мукачівська, 11
Код ЄДРПОУ 20453442 факс: 2-41-75
pf703@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03141

Приймальня
2-41-75

Управління Пенсійного фонду України
у Великоберезнянському районі Закарпатської області
89000, смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 45
Код ЄДРПОУ 20453459 факс: 2-13-21
pf704@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03135

Приймальня
2-13-21

Управління Пенсійного фонду України
у Виноградівському районі Закарпатської області
90300, м. Виноградово, вул. Миру, 43
Код ЄДРПОУ 20449630 факс: 2-46-67
pf705@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03143

Приймальня
2-33-83

Управління Пенсійного фонду України
у Воловецькому районі Закарпатської області
89100, смт. Воловець, вул. Карпатська, 31
Код ЄДРПОУ 20449624, факс: 2-49-91
pf706@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03136

Приймальня
2-49-91

Управління Пенсійного фонду України
в Іршавському районі Закарпатської області
90100, м. Іршава, пл. Народна, 2
Код ЄДРПОУ 20449666, факс: 2-25-76
pf707@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03144

Приймальня
2-25-35

Управління Пенсійного фонду України
в Міжгірському районі Закарпатської області
90000, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 56
Код ЄДРПОУ 20449676 факс: 2-11-55
pf708@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03146

Приймальня
2-10-03

Управління Пенсійного фонду України
в м. Мукачевому та Мукачівському районі Закарпатської області
89600, м. Мукачево, вул. Миру, 151 ж
Код ЄДРПОУ 37857963 факс: 4-19-33
pf716@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03131

Приймальня
2-24-46

Управління Пенсійного фонду України
в Перечинському районі Закарпатської області
89200, смт. Перечин, пл. Народна, 6
Код ЄДРПОУ 20449699 факс: 2-10-84
pf710@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03145

Приймальня
2-21-62

Управління Пенсійного фонду України
в Рахівському районі Закарпатської області
90600, м. Рахів, вул. Миру, 34
Код ЄДРПОУ 20449707 факс: 2-13-04, 2-18-48
pf711@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03132

Приймальня
2-20-65

Управління Пенсійного фонду України
в Свалявському районі Закарпатської області
89300, м. Свалява, вул. Головна, 1
Код ЄДРПОУ 20460873 факс: 2-36-30
pf712@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03133

Приймальня
2-11-39

Управління Пенсійного фонду України
в Тячівському районі Закарпатської області
90500 м. Тячів, вул. Робітнича, 18
Код ЄДРПОУ 20449713 факс: 2-23-35
pf713@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03134

Приймальня
2-23-35

Управління Пенсійного фонду України
в Ужгородському районі Закарпатської області
88017, м. Ужгород, вул. Загорська, 2
Код ЄДРПОУ 20449736, факс: 64-20-07
pf714@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 0312(2)

Приймальня
64-20-07

Управління Пенсійного фонду України
в м. Хуст та Хустському районі Закарпатської області
90400, м. Хуст, вул. Івана Франка, 149
Код ЄДРПОУ 20449720 факс: 5-10-71
pf715@pfu.ic.uz.ua
Код МТЗ 03142

Приймальня
5-50-61

Сайт Пенсійного фонду в Закарпатській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »