Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Волинській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Волинській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

43026, м.Луцьк, вул. Кравчука, 22 в
Код ЄДРПОУ 13358826 факс:78-73-51
pfu_03@pfulutsk.gov.ua pfu_03@ukr.net
www.pfu.lutsk.ua
Код МТЗ 0332(2)

Приймальня
78-73-51

Управління Пенсійного фонду України
у м. Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському районі Волинської області
44700, м.Володимир-Волинський, вул.Соборна, 1
КОД ЄДРПОУ 37602528 факс: 3-87-66
pfu03215@pfulutsk.gov.ua
Код МТЗ 03342

Приймальня
3-87-66

Управління Пенсійного фонду України
в Горохівському районі Волинської області
45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 41
КОД ЄДРПОУ 20130963 факс: 2-16-52 pfu03025@pfulutsk.gov.ua
Код МТЗ 03379

Приймальня
2-21-99

Управління Пенсійного фонду України
в Іваничівському районі Волинської області
45300, смт. Іваничі, вул. Грушевського, 19
КОД ЄДРПОУ 20131247 факс: 2-14-52
03035@mail.ru
Код МТЗ 03372

Приймальня
2-14-06

Управління Пенсійного фонду України
в Камінь-Каширському районі Волинської області
44500, м. Камінь-Каширський, вул. 1 Травня, 1 а
КОД ЄДРПОУ 20128713 факс: 5-03-50
pfukam04@mail.ru
Код МТЗ 03357

Приймальня
2-29-48

Управління Пенсійного фонду України
в Ківерцівському районі Волинської області
45200, м. Ківерці, вул. Жовтнева, 3а
КОД ЄДРПОУ 20124833 факс: 2-14-08
03055@list.ru
Код МТЗ 03365

Приймальня
3-28-07

Управління Пенсійного фонду України
у м. Ковелі та Ковельському районі Волинської області
45000, м. Ковель , вул. Незалежності, 101
КОД ЄДРПОУ 37788984 факс: 5-32-43
pfu03225@pfulutsk.gov.ua
Код МТЗ 03352

Приймальня
5-31-09

Управління Пенсійного фонду України
в Локачинському районі Волинської області
45500, смт. Локачі, вул. Володимирська, 22
КОД ЄДРПОУ 20124951 факс: 2-11-41
pfu _03075@ukrpost.ua
Код МТЗ 03374

Приймальня
2-11-41

Управління Пенсійного фонду України
в Луцькому районі Волинської області
43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 68
КОД ЄДРПОУ 20130414 факс: 24-44-61
pfu03085@pfulutsk.gov.ua
Код МТЗ 03322

Приймальня
72-38-28

Управління Пенсійного фонду України
в Любешівському районі Волинської області
44200, смт. Любешів, вул. Червоної Армії, 8
КОД ЄДРПОУ 20125620 факс: 2-15-64
pfu03095@ukrpost.ua
Код МТЗ 03362

Приймальня
2-24-00

Управління Пенсійного фонду України
в Любомльському районі Волинської області
44300, м. Любомль, вул. Самохіна,5
КОД ЄДРПОУ 20124916 факс: 2-42-19
pfu_ luboml@i.ua
Код МТЗ 03377

Приймальня
2-42-19

Управління Пенсійного фонду України
в Маневицькому районі Волинської області
44600, смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34
КОД ЄДРПОУ 20125658 факс: 2-15-43
upf-mv@ukrpost.ua
Код МТЗ 03376

Приймальня
2-15-43

Управління Пенсійного фонду України
в Ратнівському районі Волинської області
44100, смт. Ратне, вул. Б. Хмельницького, 98
КОД ЄДРПОУ 20132778 факс
pfu0312@ukrpost.ua
Код МТЗ 03366

Приймальня
2-24-88

Управління Пенсійного фонду України
в Рожищенському районі Волинської області
45100, м. Рожище, вул. Шевченка, 89
КОД ЄДРПОУ 20124922 факс: 2-46-28
pf03135@mail.ru
Код МТЗ 03368

Приймальня
2-46-28

Управління Пенсійного фонду України
в Старовижівському районі Волинської області
44400, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 42
КОД ЄДРПОУ 20129173 факс: 2-10-07
pfu03145@pfulutsk.gov.ua
Код МТЗ 03346

Приймальня
2-18-47

Управління Пенсійного фонду України
в Турійському районі Волинської області
44800, смт. Турійськ, площа Центральна, 1
КОД ЄДРПОУ 20133447 факс: 2-19-73
pfuturiysk@gmaіl.com
Код МТЗ 03363

Приймальня
2-19-73

Управління Пенсійного фонду України
в Шацькому районі Волинської області
44000, смт.Шацьк, вул. Шковороди, 29
КОД ЄДРПОУ 20126720 факс: 2-03-90
pfschatsk@mail.ru
Код МТЗ 03355

Приймальня
2-03-90

Управління Пенсійного фонду України
у м. Луцьку Волинської області
43010, м. Луцьк, вул. Чехова, 4
КОД ЄДРПОУ 20125593 факс: 77-41-10
pfu-193@utel.net.ua
Код МТЗ 0332

Приймальня
77-41-10

Управління Пенсійного фонду України
в м. Нововолинську Волинської області
45400, м. Нововолинськ, пр. Дружби, 8
КОД ЄДРПОУ 20124939 факс: 3-25-86
nvpfu203@ukr.net
Код МТЗ 03344

Приймальня
3-04-47

Сайт Пенсійного фонду України в Волинській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »