Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Вінницькій області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Вінницькій області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

21100, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7
Код ЄДРПОУ 13322403 факс: 66-02-95,
general@vinpfu.gov.ua
Код МТЗ 0432

Приймальня

66-14-18

Управління Пенсійного фонду України
в Барському районі Вінницької області
23000, м.Бар, пл.Пам’яті, 17
Код ЄРДПОУ 24895830 факс: 2-35-05
Код МТЗ 04341

Приймальня

2-35-05

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ладижин Віницькій області
24321, м.Ладижин, вул.Процишина, 91
Код ЄРДПОУ 26285320
Код МТЗ 04343

Приймальня

6-17-77

Управління Пенсійного фонду України
в Бершадському районі Вінницької області
24400, м.Бершадь, вул. Радянська, 23
Код ЄРДПОУ 20106157 факс:2-37-16
Код МТЗ 04352

Приймальня

2-20-27

Управління Пенсійного фонду України
у Вінницькому районі Вінницької області
21009, м.Вінниця, вул. Вінниченка, 27
Код ЄРДПОУ 20098343 факс:55-41-73
Код МТЗ 0432

Приймальня

55-44-72

Управління Пенсійного фонду України
в Гайсинському районі Вінницької області
23700, м.Гайсин, вул. Енгельса, 17
Код ЄРДПОУ 20104575 факс:2-55-01
Код МТЗ 04334

Приймальня

2-55-01

Управління Пенсійного фонду України
в Іллінецькому районі Вінницької області
22700, м.Іллінці, вул. Леніна, 27
Код ЄРДПОУ 20104032 факс:2-31-50
Код МТЗ 04345

Приймальня

2-33-93

Управління Пенсійного фонду України
в Калинівському районі Вінницької області
22400, м.Калинівка, вул. Дзержинського, 24
Код ЄРДПОУ 21726913
Код МТЗ 04333

Приймальня

4-11-23

Управління Пенсійного фонду України
в Крижопільському районі Вінницької області
24600, смт.Крижопіль, вул. Карла Маркса, 49
Код ЄРДПОУ 20096775
Код МТЗ 04340

Приймальня

2-10-38

Управління Пенсійного фонду України
в Липовецькому районі Вінницької області
22500, м.Липовець, вул. Шевченка, 9
Код ЄРДПОУ 20115403
Код МТЗ 04358

Приймальня

2-30-51

Управління Пенсійного фонду України
в Літинському районі Вінницької області
22300, смт.Літин, вул. Леніна, 29
Код ЄРДПОУ 24902241
Код МТЗ 04347

Приймальня

2-02-10

Управління Пенсійного фонду України
в Мурованокуриловецькому районі Вінницької області
23400, смт.Муровані Курилівці, вул. Леніна, 141
Код ЄРДПОУ 24901713
Код МТЗ 04356

Приймальня

2-11-34

Управління Пенсійного фонду України
в Немирівському районі Вінницької області
22800, м.Немирів, вул. Горького, 88
Код ЄРДПОУ 20118413
Код МТЗ 04331
Приймальня

2-15-83

Управління Пенсійного фонду України
в Оратівському районі Вінницької області
22600, смт.Оратів, вул. Леніна, 33
Код ЄРДПОУ 24901759
Код МТЗ 04330

Приймальня

2-14-41

Управління Пенсійного фонду України
в Піщанському районі Вінницької області
24700 смт.Піщанка, вул. Леніна, 91
Код ЄРДПОУ 24902977
Код МТЗ 04349

Приймальня

2-13-84

Управління Пенсійного фонду України
в Погребищенському районі Вінницької області
22200, смт.Погребище, вул. Б.Хмельницького, 75
Код ЄРДПОУ 24898879, факс 2-14-47
Код МТЗ 04346

Приймальня

2-21-48

Управління Пенсійного фонду України
в Теплицькому районі Вінницької області
23800, смт.Теплик, вул. І.Франка,1
Код ЄРДПОУ 24903066 факс 2-12-81
Код МТЗ 04353

Приймальня

2-12-81

Управління Пенсійного фонду України
в Тиврівському районі Вінницької області
23300, смт.Тиврів, вул. Леніна, 40 а
Код ЄРДПОУ 20097444
Код МТЗ 04355

Приймальня

2-13-38

Управління Пенсійного фонду України
в Томашпільському районі Вінницької області
24200, смт.Томашпіль, пл. Ленінського Комсомолу, 2
Код ЄРДПОУ 24897621
Код МТЗ 04348

Приймальня

2-24-88

Управління Пенсійного фонду України
в Тростянецькому районі Вінницької області
24300, смт.Тростянець, вул. Наконечного, 14
Код ЄРДПОУ 24898460
Код МТЗ 04343

Приймальня

2-13-84

Управління Пенсійного фонду України
в Тульчинському районі Вінницької області
23600, м.Тульчин, вул. Леніна, 51
Код ЄРДПОУ 24894976
Код МТЗ 04335

Приймальня

2-10-87

Управління Пенсійного фонду України
в Чечельницькому районі Вінницької області
24800, смт.Чечельник, вул. Леніна, 31
Код ЄРДПОУ 24896024
Код МТЗ 04351

Приймальня

2-10-38

Управління Пенсійного фонду України
в Чернівецькому районі Вінницької області
24100, смт.Чернівці, пр. Леніна, 18
Код ЄРДПОУ 20104546 факс:2-15-87
Код МТЗ 04257

Приймальня

2-15-87

Управління Пенсійного фонду України
в Шаргородському районі Вінницької області
23500, м.Шаргород, вул. Леніна, 222
Код ЄРДПОУ 24900872 факс:2-17-04
Код МТЗ 04344

Приймальня

2-27-92

Управління Пенсійного фонду України
в Ямпільському районі Вінницької області
24500, м.Ямпіль, вул. Піонерська, 9
Код ЄРДПОУ 24903178 факс:2-20-95
Код МТЗ 04236

Приймальня

2-20-95

Управління Пенсійного фонду України
в м. Жмеринці та Жмеринському районі Вінницької області
23100, м.Жмеринка, вул.Асмолова, 1
Код ЄРДПОУ 37755147 факс 2-08-94
Код МТЗ 04332

Приймальня

2-22-76

Управління Пенсійного фонду України
в м.Козятині та Козятинському районі Вінницької області
22100, м.Козятин, вул. Вінниченка, 56
Код ЄРДПОУ 37926607 факс 2-10-23
Код МТЗ 04342

Приймальня

2-02-32

Управління Пенсійного фонду України
у м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі
Вінницької області
24000, м.Могилів-Подільський, вул. ІІІ Гвардійська, 19
Код ЄРДПОУ 37865377 факс 6-38-42, 6-34-56
Код МТЗ 04337

Приймальня

2-37-27

Управління Пенсійного фонду України
в м. Хмільнику та Хмільницькому районі Вінницької області]
22000, м.Хмільник, вул. Столярчука, 15а
Код ЄРДПОУ 37730452 факс 2-21-52
Код МТЗ 0-4338

Приймальня

2-21-52

Управління Пенсійного фонду України в м. Вінниці
21001, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7
Код ЄДРПОУ 37979905 факс 66-06-44
Код МТЗ 0-0432

Приймальня

66-18-67

Сайт Пенсійного фонду в Вінницькій області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »