Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Тернопільській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Тернопільській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

46021, м. Тернопіль, майдан Волі,3
Код ЄДРПОУ 14035769 факс:52-20-53
pfu@tr.ukrtel.net
Код МТЗ 0352

Приймальня
52-20-53

Управління Пенсійного фонду України
в Бережанському районі Тернопільської області
47501, м. Бережани, вул. Шевченка, 13 а
Код ЄДРПОУ 21156433 факс: 2-20-95
Код МТЗ 03548

Приймальня
2-21-43

Управління Пенсійного фонду України
в Борщівському районі Тернопільської області
48702, м. Борщів, вул. Шевченка, 2 а
Код ЄДРПОУ 21156551 факс: 2-31-85
Код МТЗ 03541

Приймальня
2-16-51

Управління Пенсійного фонду України
в Бучацькому районі Тернопільської області
48400, м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, 1
Код ЄДРПОУ 21156427 факс: 2-44-30
Код МТЗ 03544

Приймальня
2-44-30

Управління Пенсійного фонду України
в Гусятинському районі Тернопільської області
48201, м. Гусятин, пр. Незалежності, 50
Код ЄДРПОУ 14042096 факс: 2-28-38
Код МТЗ 03557

Приймальня
2-14-23

Управління Пенсійного фонду України
в Заліщицькому районі Тернопільської області
48600, м. Заліщики, вул. Грушевського, 12
Код ЄДРПОУ 21156410 факс: 2-18-71
Код МТЗ 03554

Приймальня
2-10-01

Управління Пенсійного фонду України
в Збаразькому районі Тернопільської області
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 3
Код ЄДРПОУ 21156321 факс: 2-17-08
Код МТЗ 03550

Приймальня
2-22-82

Управління Пенсійного фонду України
в Зборівському районі Тернопільської області
47201, м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 55
Код ЄДРПОУ 21156522 факс: 2-14-42
Код МТЗ 03540

Приймальня
2-13-83

Управління Пенсійного фонду України
в Козівському районі Тернопільської області
47600, смт. Козова, вул. Грушевського, 26
Код ЄДРПОУ 21156404 факс: 2-25-95
Код МТЗ 03547

Приймальня
2-19-73

Управління Пенсійного фонду України
в Лановецькому районі Тернопільської області
47402, м. Ланівці вул. Грушевського, 13
Код ЄДРПОУ 21156396 факс: 2-16-67
Код МТЗ 03549

Приймальня
2-16-67

Управління Пенсійного фонду України
в Монастириському районі Тернопільської області
48300, м. Монастирська, вул. С. Бандери, 1
Код ЄДРПОУ 21156344 факс: 2-17-82
Код МТЗ 03555

Приймальня
2-17-82

Управління Пенсійного фонду України
в Підволочиському районі Тернопільської області
47800, смт. Підволочиськ, вул. Д.Галицького, 67
Код ЄДРПОУ 21156441 факс: 2-33-56
Код МТЗ 03543

Приймальня
2-33-56

Управління Пенсійного фонду України
в Підгаєцькому районі Тернопільської області
48000, м. Підгайці, вул. Шевченка, 20
Код ЄДРПОУ 21156387 факс: 2-17-38
Код МТЗ 03542

Приймальня
2-17-38

Управління Пенсійного фонду України
в Теребовлянському районі Тернопільської області
48100, м. Теребовля, вул. 22 Січня, 17
Код ЄДРПОУ 21156278 факс: 2-36-00
Код МТЗ 03551

Приймальня
2-16-32

Управління Пенсійного фонду України
в Тернопільському районі Тернопільської області
46018, м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1
Код ЄДРПОУ 21153972 факс: 43-44-07
Код МТЗ 0352

Приймальня
43-58-98

Управління Пенсійного фонду України
в Чортківському районі Тернопільської області
48500, м. Чортків вул. Шевченка, 34
Код ЄДРПОУ 21156338 факс: 2-13-01
Код МТЗ 03552

Приймальня
2-13-01

Управління Пенсійного фонду України
в Шумському районі Тернопільської області
47100 м. Шумськ вул. І.Франка, 34
Код ЄДРПОУ 21156315 факс: 2-25-76
Код МТЗ 03558

Приймальня
2-15-47

Управління Пенсійного фонду України
в м. Тернополі Тернопільської області
46008, м. Тернопіль вул. Руська, 17
Код ЄДРПОУ 21157094 факс: 23-58-56
Код МТЗ 0352

Приймальня
52-58-98

Сайт Пенсійного фонду Тернопільській областіwww.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »