Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 22, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Сумській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Сумській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1
Код ЄДРПОУ 21108013 факс: 67-98-99
info@pfu-sumy.qov.ua
www.pfond.sumy.ua
Код МТЗ 0542

Приймальня
67-92-61

Управління Пенсійного фонду України
в Білопільському районі Сумської області
41800, м.Білопілля, вул.Макаренка,7
Код ЄДРПОУ 21129778 Факс: 9-23-64
pfubil@ukrpost.ua
Код МТЗ 05443

Приймальня
9-27-48

Управління Пенсійного фонду України
в Буринському районі Сумської області
41700, м. Буринь, вул. Щорса, 6
Код ЄДРПОУ 22977037 факс: 2-26-69
burynpfu@sm.ukrtel.net
Код МТЗ 05454

Приймальня
2-14-84

Управління Пенсійного фонду України
у Велико-Писарівському районі Сумської області
42800, смт. Велика Писарівка, пл. Леніна, 9
Код ЄДРПОУ 22977014 факс: 5-19-45
r18.03@mail.ru
Код МТЗ 05457

Приймальня
5-19-45

Управління Пенсійного фонду України
в Краснопільському районі Сумської області
42400, смт. Краснопілля, вул. Перемоги, 22 а
Код ЄДРПОУ 22976990 факс: 7-12-57
Кrasnop@meta.ua
Код МТЗ 05459

Приймальня
7-14-70

Управління Пенсійного фонду України
в Кролевецькому районі Сумської області
41300, м. Кролевець, вул. Спортивна, 9
Код ЄДРПОУ 21129695 факс: 5-22-90
r07krpfu@ukr.net

http://krolpfu.hmarka.net/

Код МТЗ 05453

Приймальня
5-16-97

Управління Пенсійного фонду України
в Липоводолинському районі Сумської області
42500, смт. Липова Долина, вул. Роменська, 51
Код ЄДРПОУ 21129519 факс: 5-27-90
spf 09@sm.ukrtel.ne
Код МТЗ 05452

Приймальня
5-11-37

Управління Пенсійного фонду України
в Недригайлівському районі Сумської області
42100, м. Недригайлів, вул. Леніна, 1
Код ЄДРПОУ 21129761 факс: 5-27-90
рfunedr@mail.ru
Код МТЗ 05455

Приймальня
5-51-99

Управління Пенсійного фонду України
в Путивльському районі Сумської області
41500, м. Путивль, вул. Кірова, 34
Код ЄДРПОУ 21129689 факс: 5-46-49
putpfu@mail,ru
Код МТЗ 05442

Приймальня
5-24-46

Управління Пенсійного фонду України
в Середино-Будському районі Сумської області
41000, м. Середина-Буда, вул. Комуністична, 14
Код ЄДРПОУ 21129293 факс: 7-24-82
pfu 18145@yandex.ru
Код МТЗ 05451

Приймальня
7-14-05

Управління Пенсійного фонду України
в Сумському районі Сумської області
40000, м. Суми, вул. Іллінська, 97
Код ЄДРПОУ 21129376 факс: 66-35-91
r015@pfond.sumy.ua
Код МТЗ 0542

Приймальня
66-35-91

Управління Пенсійного фонду України
в Тростянецькому районі Сумської області
42600, м. Тростянець, вул. Миру, 2
Код ЄДРПОУ 21129459 факс: 5-46-99
r016@pfond.sumy.ua
Код МТЗ 05458

Приймальня
5-32-88

Управління Пенсійного фонду України
в Ямпільському районі Сумської області
41200, смт.Ямпіль, бул. Ювілейний, 1
Код ЄДРПОУ 21129614 факс: 2-25-48
pfu 18185 @ mail.ru
Код МТЗ 05456

Приймальня
2-27-59

Управління Пенсійного фонду Українив м. Сумах
40024, м. Суми, вул. Харківська, 35
Код ЄДРПОУ 37429970 факс: 32-79-71, 65-25-91
R027@pfu-sumy.gov.ua
Код МТЗ 0542

Приймальня
32-79-71

Управління Пенсійного фонду України
в м .Глухові та Глухівському районі Сумської області
41400, м. Глухів, вул. Спаська, 54
Код ЄДРПОУ 37437447 факс: 2-35-57
r025@phond.sumy.ua
Код МТЗ 05444

Приймальня
2-35-77

Управління Пенсійного фонду України
в м. Конотопі та Конотопському районі Сумської області
41600, м. Конотоп, вул. Соборна, 23
Код ЄДРПОУ 37784691 факс: 2-53-75
pfukonotop@ukr.net
Код МТЗ 05447

Приймальня
2-53-75

Управління Пенсійного фонду України
в м. Лебедині та Лебединському районі Сумської області
42200, м. Лебедин, вул. К. Маркса, 12
Код ЄДРПОУ 37345550 факс: 2-14-90
r026@pfu-sumy.gov.ua
r026@spfuss.loc
Код МТЗ 05445

Приймальня
2-14-90

Управління Пенсійного фонду України
в м. Охтирці та Охтирському районі Сумської області
42700, м. Охтирка, вул. Жовтнева, 23, а/с 2
Код ЄДРПОУ 37761543 факс: 2-27-17
r023@pfu-sumy.gov.ua
Код МТЗ 05446

Приймальня
2-29-90

Упраління Пенсійного фонду України
в м. Ромнах та Роменському районі Сумської області
42000, м. Ромни, бульв. Шевченка, 8,
Код ЄДРПОУ 37431010 факс: 5-16-03
spf22@pfu-sumy.gov.ua
Код МТЗ 05448

Приймальня
5-16-03

Управління Пенсійного фонду України
в м. Шостці та Шосткинському районі Сумської області
41100, м. Шостка, вул. Депутатська, 1
Код ЄДРПОУ 37512104 факс: 7-50-00
r033@pfu-sumy.gov.ua
Код МТЗ 05449

Приймальня
7-50-00

Сайт Пенсійного фонду України в Сумській областіwww.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »