Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Рівненській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Рівненській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

33028, м.Рівне, вул. Короленка, 7
Код ЄДРПОУ 21084076 факс: 26-96-48
pfu@pfu.rv.ua
Код МТЗ 0362

Приймальня
26-96-48

Управління Пенсійного фонду України
в Березнівському районі Рівненської області
34600, смт. Березне, вул. Андріївська, 48-а
Код ЄДРПОУ 22569290 факс 5-46-92
pfuber@ukr.net
Код МТЗ 03653

Приймальня
5-46-92

Управління Пенсійного фонду України
в Володимирецькому районі Рівненської області
34300, смт. Володимирець, вул. Соборна, 28
КОД ЄДРПОУ 21098569 факс 2-53-66
volopensf@ua.fm
Код МТЗ 03634

Приймальня
2-53-66

Управління Пенсійного фонду України
в Гощанському районі Рівненської області
35400, смт. Гоща, вул. Незалежності, 35
Код ЄДРПОУ 22553001 факс 2-11-51
Код МТЗ 03650

Приймальня
2-12-59

Управління Пенсійного фонду України
в Демидівському районі Рівненської області
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 23
Код ЄДРПОУ 22585975 факс 6-14-93
Код МТЗ 03637

Приймальня
6-14-93

Управління Пенсійного фонду України
в Дубенському районі Рівненської області
35600, м. Дубно, вул. Шевченка,27
Код ЄДРПОУ 22555282 факс 4-21-83
dubno-pfu@ ukr.net
Код МТЗ 03656

Приймальня
4-21-83

Управління Пенсійного фонду України
в Дубровицькому районі Рівненської області
34100, м. Дубровиця, вул. Миру, 8
Код ЄДРПОУ 22553395 факс 2-19-23
dubrov06r@ukr.net
Код МТЗ 03658

Приймальня
2-19-23

Управління Пенсійного фонду України
в Зарічненському районі Рівненської області
34000, смт. Зарічне, вул. Лесі Українки, 3
Код ЄДРПОУ 22554940 факс 3-03-85
zarichne07@rambler.ru
Код МТЗ 03632

Приймальня
3-03-85

Управління Пенсійного фонду України
в Здолбунівському районі Рівненської області
35705, м. Здолбунів, вул. Гетьмана Мазепи,2
Код ЄДРПОУ 22553484 факс 2-67-54
zdolbuniv_pfu@ukr.net
Код МТЗ 03652

Приймальня
2-60-50

Управління Пенсійного фонду України
в Корецькому районі Рівненської області
34700, м. Корець, вул. Старомонастирська, 8
Код ЄДРПОУ 22553656 факс 2-29-04
Код МТЗ 03651

Приймальня
2-29-04

Управління Пенсійного фонду України
в Костопільському районі Рівненської області
35000, м. Костопіль, вул. Грушевського, 34 а
Код ЄДРПОУ 22553805 факс 2-36-59
Код МТЗ 03657

Приймальня
2-34-59

Управління Пенсійного фонду України
в Млинівському районі Рівненської області
35100, смт. Млинів, вул. Ватутіна,34
Код ЄДРПОУ 22554035 факс 6-35-17
Код МТЗ 03659

Приймальня
6-35-17

Управління Пенсійного фонду України
в Острозькому районі Рівненської області
35800, м. Острог, проспект Незалежності, 9
Код ЄДРПОУ 22554130 факс 2-23-42
Код МТЗ 03654

Приймальня
2-23-42

Управління Пенсійного фонду України
в Радивилівському районі Рівненської області
35500, м. Радивилів, вул. Почаївська, 28
Код ЄДРПОУ 22554590 факс 4-35-54
rad_pfu@meta.ua
Код МТЗ 03633

Приймальня
4-35-54

Управління Пенсійного фонду України
в Рівненському районі Рівненської області
33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195
Код ЄДРПОУ 22555075 факс 26-47-36
Код МТЗ 0362

Приймальня
26-59-94

Управління Пенсійного фонду України
в Рокитнівському районі Рівненської області
34200, смт. Рокитне, вул. 1 Травня, 1а
Код ЄДРПОУ 22555589 факс 2-28-98
rpfu@ukr.net
Код МТЗ 03635

Приймальня
2-28-98

Управління Пенсійного фонду України
в Сарненському районі Рівненської області
34500, м. Сарни, вул.Суворова, 8
Код ЄДРПОУ 22554845 факс 3-40-13
Код МТЗ 03655

Приймальня
3-40-13

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кузнецовськ Рівненської області
34400, м. Кузнецовськ, м-н. Вараш, 25
Код ЄДРПОУ 22555448 факс 2-29-63
pensfondkuzn@ukrpost.ua
Код МТЗ 03636

Приймальня
2-11-91

Управління Пенсійного фонду України
в м. Рівне Рівненської області
33018, м. Рівне, вул. Відінська, 41
Код ЄДРПОУ 21098440 факс 63-67-10
rivnepfu@rivne.com
Код МТЗ 0362

Приймальня
28-14-34

Сайт Пенсійного фонду в Рівненській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »