Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Полтавській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Полтавській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 66
Код ЄДРПОУ 13967927 факс: 2-94-55,
gu@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0532(2)

Приймальня
2-17-08

Управління Пенсійного фонду України
у Великобагачанському районі Полтавської області
38300, смт. В. Багачка, вул. Шевченка, 73
Код ЄДРПОУ 22529652 факс: 9-10-47
reg01@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05345

Приймальня
9-14-20

Управління Пенсійного фонду України
в Гадяцькому районі Полтавської області
37300, м. Гадяч, пл. 50 річчя Жовтня, 12
Код ЄДРПОУ 22534535 факс: 2-07-29
reg02@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05354

Приймальня
2-04-16

Управління Пенсійного фонду України
в Глобинському районі Полтавської області
39000, м. Глобине, вул. Леніна, 271
Код ЄДРПОУ 22534541 факс: 2-55-31
reg03@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05365

Приймальня
2-55-31

Управління Пенсійного фонду України
в Гребінківському районі Полтавської області
37400, м. Гребінка, пров. Жовтневий, 13
Код ЄДРПОУ 22534558 факс: 9-25-75
reg04@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05359

Приймальня
9-25-75

Управління Пенсійного фонду України
в Диканському районі Полтавської області
38500, смт. Диканька, вул. Леніна, 70
Код ЄДРПОУ 22534564 факс: 9-18-63
reg05@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05351

Приймальня
9-18-63

Управління Пенсійного фонду України
в Зіньківському районі Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Леніна, 40
Код ЄДРПОУ 22534570 факс: 3-13-42
reg06@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05353

Приймальня
3-12-45

Управління Пенсійного фонду України
в Карлівському районі Полтавської області
39500, м. Карлівка, вул. Леніна, 81
Код ЄДРПОУ 22534587 факс: 2-22-87
reg07@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05346

Приймальня
2-39-84

Управління Пенсійного фонду України
в Кобеляцькому районі Полтавської області
39200, м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 1 а
Код ЄДРПОУ 22534593 факс: 3-30-60
reg08@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05343

Приймальня
3-12-65

Управління Пенсійного фонду України
в Козельщинському районі Полтавської області
39100, смт. Козельщина, вул. Леніна, 47
Код ЄДРПОУ 22534601 факс: 3-23-57
reg09@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05342

Приймальня
3-10-63

Управління Пенсійного фонду України
в Котелевському районі Полтавської області
38600, смт. Котельва, вул. Жовтнева, 223
Код ЄДРПОУ 22534618 факс: 2-21-60
reg10@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05350

Приймальня
2-10-40

Управління Пенсійного фонду України
в Кременчуцькому районі Полтавської області
39610, м. Кременчук, вул. Карнаухова, 15
Код ЄДРПОУ 22534624 факс: 4-03-24
reg11@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05366

Приймальня
4-03-24

Управління Пенсійного фонду України
в Лохвицькому районі Полтавської області
37200, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 15
Код ЄДРПОУ 22532217 факс: 3-39-77
reg12@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05356

Приймальня
3-39-77

Управління Пенсійного фонду України
в Машівському районі Полтавської області
39400, смт. Машівка, вул. Леніна, 104
Код ЄДРПОУ 22532298 факс: 9-14-62
reg14@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05364

Приймальня
9-10-40

Управління Пенсійного фонду України
в Н. Санжарському районі Полтавської області
39300, смт. Нові Санжари, вул. Леніна, 34/1
Код ЄДРПОУ 22532536 факс: 3-15-47
reg16@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05344

Приймальня
3-15-47

Управління Пенсійного фонду України
в Оржицькому районі Полтавської області
37700, смт. Оржиця, вул. Леніна, 23
Код ЄДРПОУ 22532619 факс: 9-13-79
reg17@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05357

Приймальня
9-13-79

Управління Пенсійного фонду України
в Пирятинському районі Полтавської області
37000, м. Пирятин, пл. Борців Революції, 2
Код ЄДРПОУ 22532692 факс: 2-06-40
reg18@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05358

Приймальня
2-06-40

Управління Пенсійного фонду України
в Полтавському районі Полтавської області
36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 7
Код ЄДРПОУ 22532772 факс: 56-95-31
reg19@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0532(2)

Приймальня
2-49-12

Управління Пенсійного фонду України
в Решетилівському районі Полтавської області
38400 смт. Решетилівка, вул. Леніна, 41
Код ЄДРПОУ 22532855 факс: 2-19-65
reg20@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05363

Приймальня
2-19-65

Управління Пенсійного фонду України
в Семенівському районі Полтавської області
38200, смт. Семенівка, вул. Леніна, 44
Код ЄДРПОУ 22532938 факс: 9-11-81
reg21@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05341

Приймальня
9-11-81

Управління Пенсійного фонду України
в Хорольському районі Полтавської області
37800, м. Хорол, вул. 1 Травня, 4
Код ЄДРПОУ 22529646 факс: 3-41-80
reg22@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05362

Приймальня
35-41-80

Управління Пенсійного фонду України
в Чорнухинському районі Полтавської області
37100, смт. Чорнухи, вул. Леніна, 30
Код ЄДРПОУ 22534630 факс: 5-24-30
reg23@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05340

Приймальня
5-24-36

Управління Пенсійного фонду України
в Чутівському районі Полтавської області
38800, смт. Чутово, пр. Леніна, 4-А
Код ЄДРПОУ 22532134 факс: 9-10-88
reg24@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05347

Приймальня
9-10-88

Управління Пенсійного фонду України
в Шишацькому районі Полтавської області
38000, смт. Шишаки, вул. Партизанська, 6
Код ЄДРПОУ 22529632 факс:9-21-06
reg25@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05352(2)

Приймальня
9-21-06

Управління Пенсійного фонду України
в Київському районі м.Полтави
36000, м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3
Код ЄРДПОУ 22529729 факс: 7-39-92
reg26@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0532(2)

Приймальня
7-39-92

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м.Полтави
36022, м. Полтава, вул. Пролетарська, 39
Код ЄДРПОУ 22529712 факс: 60-17-88
reg27@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0532(2)

Приймальня
51-30-36

Управління Пенсійного фонду України
в Октябрському районі м.Полтави
36040, м. Полтава, вул. Калініна, 30
Код ЄДРПОУ 22529735 факс: 68-11-35
reg28@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0532(2)

Приймальня
68-11-35

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кременчуці Полтавської області
39630, м. Кременчук, вул.50 річчя СРСР, 9
Код ЄДРПОУ 37895789 факс: 3-83-74
reg34@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 0536(6)

Приймальня
3-10-20

Управління Пенсійного фонду України
в м. Комсомольську Полтавської області
39800, м. Комсомольськ, вул. Миру, 24, к. 105
Код ЄДРПОУ 22529681 факс: 2-64-30
reg31@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05348

Приймальня
2-64-30

Управління Пенсійного фонду України
в м. Лубнах та Лубенському районі Полтавської області
37500, м. Лубни, вул. Шевченка, 8
Код ЄДРПОУ 37710525 факс: 7-11-76
reg35@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05361

Приймальня
5-25-59

Управління Пенсійного фонду України
в м. Миргороді та Миргородському районі Полтавської області
37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 107
Код ЄДРПОУ 37844949 факс: 5-25-84
reg36@poltavapfu.gov.ua
Код МТЗ 05355

Приймальня
5-25-84

Сайт Пенсійного фонду в Полтавській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »