Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Одеській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Одеській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83
Код ЄДРПОУ 20987385 факс: 728-36-53
upr@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 048(2)

Приймальня
728-36-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Білгороді-Дністровському та Білгород-Дністровському районі
Одеської області
67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Кірова, 28
Код ЄДРПОУ 37893980
bdg@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04849

Приймальня
6-05-66

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі Одеської області
68609, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 46
Код ЄДРПОУ 37743414
izmg@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04841

Приймальня
2-23-81

Управління Пенсійного фонду України
в м. Іллічівськ Одеської області
68001, м. Іллічівськ, вул. Хантадзе, 8-а
Код ЄДРПОУ 24531883
ill@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04868

Приймальня
2-40-88

Управління Пенсійного фонду України
в м. Котовську та Котовському районі Одеської області
66300, м. Котовськ, пр. Котовського, 10
Код ЄДРПОУ 37574302
kotg@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04862

Приймальня
2-39-14

Управління Пенсійного фонду України
в м. Южне Одеської області
65481, м. Южне, вул. Хіміків, 18, кв. 74
Код ЄДРПОУ 22491748
yuzh@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04842

Приймальня
3-04-52

Управління Пенсійного фонду України
в Київському районі м. Одеси
65121, м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 4-а
Код ЄДРПОУ 20990714
kivs@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 048(2)

Приймальня
46-64-11

Управління Пенсійного фонду України
в Малиновському районі в м.Одеси
65007, м. Одеса, вул. Прохорівська,3/5
Код ЄДРПОУ 20988485
maln@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 048(2)

Приймальня
760-17-47

Управління Пенсійного фонду України
в Приморському районі м. Одеси
65009, м. Одеса, пров. Світлий,8
Код ЄДРПОУ 20989645
prim@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 048(2)

Приймальня
746-58-41

Управління Пенсійного фонду України
в Суворовському районі м. Одеси
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського казацтва, 95
Код ЄДРПОУ 24527522
suvr@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 048(2)

Приймальня
32-34-46

Управління Пенсійного фонду України
в Ананьївському районі Одеської області
66400, м. Ананьїв, вул. Незалежності, 51
Код ЄДРПОУ 20994830
anan@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04863

Приймальня
2-22-95

Управління Пенсійного фонду України
в Арцизькому районі Одеської області
68404, м. Арциз, вул. Орджонікідзе, 27 б
Код ЄДРПОУ 24528378
arts@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04845

Приймальня
3-12-65

Управління Пенсійного фонду України
в Балтському районі Одеської області
66101, м. Балта, вул. Шевченка, 19
Код ЄДРПОУ 20992251
balt@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04866

Приймальня
2-31-66

Управління Пенсійного фонду України
в Біляївському районі Одеської області
67600, м. Біляївка, вул. Миру, 1
Код ЄДРПОУ 24532003
belv@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04852

Приймальня
2-18-56

Управління Пенсійного фонду України
в Березівському районі Одеської області
67300, м. Березівка, вул.К. Маркса, 1
Код ЄДРПОУ 24531914
berz@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04856

Приймальня
2-19-26

Управління Пенсійного фонду України
в Болградському районі Одеської області
68702, м. Болград, вул. Лиманна, 39
Код ЄДРПОУ 22500855
bolg@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04846

Приймальня
4-25-29

Управління Пенсійного фонду України
в Великомихайлівському районі Одеської області
67100, смт. Велика Михайлівка, вул. Ватутіна, 43
Код ЄДРПОУ 24531535
vmih@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04859

Приймальня
2-12-54

Управління Пенсійного фонду України
в Іванівському районі Одеської області
67200, смт. Іванівка, вул. Леніна, 65
Код ЄДРПОУ 24529395
ivan@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04854

Приймальня
3-18-39

Управління Пенсійного фонду України
в Кілійському районі Одеської області
68300, м. Кілія, вул. Леніна, 58
Код ЄДРПОУ 24536515
kil@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04843

Приймальня
4-31-49

Управління Пенсійного фонду України
в Кодимському районі Одеської області
66000, м. Кодима, вул. Леніна, 88
Код ЄДРПОУ 24528773
kodm@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04867

Приймальня
2-68-31

Управління Пенсійного фонду України
в Комінтернівському районі Одеської області
67500, смт. Комінтернівське, вул. Центральна, 33
Код ЄДРПОУ 24528177
komn@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04855

Приймальня
9-19-12

Управління Пенсійного фонду України
в Красноокнянському районі Одеської області
67900, смт. Красні Окни, вул. Першотравнева, 19
Код ЄДРПОУ 22508851
krok@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04861

Приймальня
2-11-98

Управління Пенсійного фонду України в Любашівському районі Одеської області
66502, смт. Любашівка, вул. Кірова, 37 а
Код ЄДРПОУ 22509052
lbsh@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04864

Приймальня
2-13-23

Управління Пенсійного фонду України
в Миколаївському районі Одеської області
67000, смт. Миколаївка, вул. Центральна, 17
Код ЄДРПОУ 24529082
nikl@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04857

Приймальня
760-17-44

Управління Пенсійного фонду України
в Овідіопольському районі Одеської області
67801, смт. Овідіополь, вул. Горького, 3 а
Код ЄДРПОУ 24530412
ovid@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04851

Приймальня
795-10-76

Управління Пенсійного фонду України
в Ренійському районі Одеської області
68800, м. Рені, вул. Комсомольська, 157
Код ЄДРПОУ 24529320
reni@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04840

Приймальня
4-12-58

Управління Пенсійного фонду України
в Роздільнянському районі Одеської області
67400, м. Роздільна, вул. Свердлова, 4 а
Код ЄДРПОУ 24531647
razd@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04853

Приймальня
3-15-40

Управління Пенсійного фонду України
в Савранському районі Одеської області
66200, смт. Саврань, вул. Леніна, 20
Код ЄДРПОУ 22512077
savr@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04865

Приймальня
3-13-91

Управління Пенсійного фонду України
в Саратському районі Одеської області
68200, смт. Сарата, вул. Чкалова, 17
Код ЄДРПОУ 24528591
sart@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04848

Приймальня
2-11-09

Управління Пенсійного фонду України
в Тарутинському районі Одеської області
68500, смт. Тарутине, вул. Котовського, 12
Код ЄДРПОУ 24528467
tart@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04847

Приймальня
3-23-02

Управління Пенсійного фонду України
в Татарбунарському районі Одеської області
68100, м. Татарбунари, вул. Котовського, 14
Код ЄДРПОУ 24532374
tatr@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04844

Приймальня
3-11-98

Управління Пенсйного фонду України
в Фрунзівському районі Одеської області
66700, смт. Фрунзівка, вул.1 Травня, 47
Код ЄДРПОУ 24531877
frnz@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04860

Приймальня
9-10-42

Управління Пенсійного фонду України
у Ширяївському районі Одеської області
66800, смт. Ширяєве, вул. Калініна, 82
Код ЄДРПОУ 24527491
shir@pfu.odessa.ua
Код МТЗ 04858

Приймальня
2-17-69

Сайт Пенсійного фонду в Одеській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »