Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Миколаївській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Миколаївській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

54020, м.Миколаїв, вул. Морехідна, 1
Код ЄДРПОУ 13844159 факс: 44-14-03
pfu@nk.ukrpack.net
Код МТЗ 0512

Приймальня

44-14-03

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м.Миколаєва
54018, м.Миколаїв, пр. Жовтневий, 55-Є
Код ЄДРПОУ 20916741 факс 58-37-02
Код МТЗ 0512

Приймальня

58-37-03

Управління Пенсійного фонду України
в Центральному районі м.Миколаєва
54030, м.Миколаїв, вул. Артилерійська, 19
Код ЄДРПОУ 20876125 факс 58-38-60
Код МТЗ 0512

Приймальня

58-38-60

Управління Пенсійного фонду України
в Заводському районі м.Миколаєва
54029, м.Миколаїв, вул. Робоча, 2 а
Код ЄДРПОУ 20916468 факс 58-38-93
Код МТЗ 0512

Приймальня

58-38-93

Управління Пенсійного фонду України
в Корабельному районі м.Миколаєва
54052, м.Миколаїв, вул. Артема, 1 б
Код ЄДРПОУ 22441124 факс 63-50-43
Код МТЗ 0512

Приймальня

63-50-43

Управління Пенсійного фонду України
в м. Вознесенську та Вознесенському районі
Миколаївської області
56500, м.Вознесенськ, вул. Кірова, 25
Код ЄДРПОУ 37945221 факс: 4-12-82, 4-14-34
Код МТЗ 05134

Приймальня

4-12-82

Управління Пенсійного фонду України
в м. Первомайську та Первомайському районі
Миколаївської області
55213, м. Первомайськ, вул. Революції, 36
Код ЄДРПОУ 37822160 факс: 4-34-35
Код МТЗ 05161

Приймальня

4-27-06

Управління Пенсійного фонду України
в м.Южноукраїнську Миколаївської області
55000, м.Южноукраїнськ, бул. Цвіточний, 4
Код ЄДРПОУ 20910856 факс 5-99-04
Код МТЗ 05136

Приймальня

5-99-04

Управління Пенсійного фонду України
в Арбузинському районі Миколаївської області
55301, смт.Арбузинка, пров. Каштановий, 7
Код ЄДРПОУ 20884931 факс 3-01-04
Код МТЗ 05132

Приймальня

3-01-04

Управління Пенсійного фонду України
в Баштанському районі Миколаївської області
56101, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 84
Код ЄДРПОУ 20916681 факс 2-61-05
Код МТЗ 05158

Приймальня

2-61-87

Управління Пенсійного фонду України
в Березанському районі Миколаївської області
57400, смт.Березанка, вул.Леніна, 31
Код ЄДРПОУ 20886862 факс 2-21-75
Код МТЗ 05153

Приймальня

2-10-01

Управління Пенсійного фонду України
в Березнегуватському районі Миколаївської області
56200, смт.Березнегувате, пл. Леніна, 7
Код ЄДРПОУ 23036397 факс 9-27-99
Код МТЗ 05168

Приймальня

9-18-93

Управління Пенсійного фонду України
в Братському районі Миколаївської області
55400, смт.Братське, вул. Леніна, 100
Код ЄДРПОУ 20889903 факс 9-19-47
Код МТЗ 8-05131

Приймальня

9-15-38

Управління Пенсійного фонду України
у Веселинівському районі Миколаївської області
57001, смт.Веселинове, вул. Леніна ,14
Код ЄДРПОУ 22442431 факс 2-13-45
Код МТЗ 05163

Приймальня

2-13-45

Управління Пенсійного фонду України
у Врадіївському районі Миколаївської області
56300, смт.Врадіївка, вул. Маяковського,95
Код ЄДРПОУ 20916675 факс 9-29-55
Код МТЗ 05135

Приймальня

9-25-55

Управління Пенсійного фонду України
в Доманівському районі Миколаївської області
56401, смт.Доманівка, вул Леніна, 61
Код ЄДРПОУ 20894146 факс 9-11-94
Код МТЗ 05152

Приймальня

9-20-48

Управління Пенсійного фонду України
в Єланецькому районі Миколаївської області
55501, смт.Єланець, вул. Дзержинського, 24/1
Код ЄДРПОУ 20895022 факс 9-14-07
Код МТЗ 05159

Приймальня

9-22-47

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі Миколаївської області
54050, м.Миколаїв – 50, вул. Янтарна, 61
Код ЄДРПОУ 22440662 факс 25-70-54
Код МТЗ 0512

Приймальня

25-60-14

Управління Пенсійного фонду України
в Казанківському районі Миколаївської області
56000, смт.Казанка, вул. Миру, 191
Код ЄДРПОУ 20897392 факс 9-15-48
Код МТЗ 05164

Приймальня

9-15-48

Управління Пенсійного фонду України
в Кривоозерському районі Миколаївської області
55104, cмт.Криве Озеро, вул. Мічуріна 24 а
Код ЄДРПОУ 20916586 факс 2-20-25
Код МТЗ 05133

Приймальня

2-39-07

Управління Пенсійного фонду України
в Миколаївському районі Миколаївської області
54036, м.Миколаїв, вул.Очаківська, 125 а
Код ЄДРПОУ 20900467 факс 48-11-69
Код МТЗ 0512

Приймальня

48-11-62

Управління Пенсійного фонду України
в Новобузькому районі Миколаївської області
55600, м.Новий Буг, вул. Гребеннікова,10
Код ЄДРПОУ 20916639 факс 9-19-49
Код МТЗ 05151

Приймальня

9-18-00

Управління Пенсійного фонду України
в Новоодеському районі Миколаївської області
56600, м.Нова Одеса, вул. Червоних Партизанів, 63-а
Код ЄДРПОУ 20916574 факс 9-24-37
Код МТЗ 05167

Приймальня

9-24-07

Управління Пенсійного фонду України
в м.Очакові та Очаківському районі
Миколаївської області
57500, м.Очаків, вул. Леніна 21
Код ЄДРПОУ 20916600 факс 3-04-86
Код МТЗ 05154

Приймальня

3-04-86

Управління Пенсійного фонду України
в Снігурівському районі Миколаївської області
57300, м.Снігурівка, вул. Леніна, 3
Код ЄДРПОУ 20916669 факс 3-20-62
Код МТЗ 05162

Приймальня

3-20-62

Сайт Пенсійного фонду в Миколаївській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »