Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Луганській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 9,
Код ЄДРПОУ 21782461 факс: 58-58-61, 58-58-43
root@pfu.lg.ua
Код МТЗ 0642

Приймальня
58-58-43

Управління Пенсійного фонду України
в Артемівському районі м.Луганська
91021, м. Луганськ, вул. Ліньова,106
Код ЄДРПОУ 21792301 факс: 59-90-84
Код МТЗ 0642

Приймальня
59-90-89

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м. Луганська
91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 121
Код ЄДРПОУ 21792318, факс:49-45-66
Код МТЗ 0642

Приймальня
49-45-66

Управління Пенсійного фонду України
в Кам’янобрідському районі м. Луганська
91002, м. Луганськ, вул. К. Лібкнехта, 9 а
Код ЄДРПОУ 21792324, факс: 52-12-21
Код МТЗ 0642

Приймальня
93-15-71

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м. Луганська
91055, м. Луганськ, вул. Радянська, 42
Код ЄДРПОУ 21792330, факс: 71-98-22
Код МТЗ 0642

Приймальня
71-71-77

Управління Пенсійного фонду України
в м. Алчевську Луганської області
94204, м. Алчевськ, вул. Ленінградська, 43
Код ЄДРПОУ 21792347, факс: 5-01-47
Код МТЗ 06442

Приймальня
5-18-29

Управління Пенсійного фонду України
в м. Брянці Луганської області
94105, м.Брянка-5, вул. Котовського, 6
Код ЄДРПОУ 21792364, факс: 5-84-00
Код МТЗ 06443

Приймальня
5-86-96

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кіровську Луганської області
93800, м. Кіровськ, вул. Борисова, 7
Код ЄДРПОУ 21792376, факс: 4-13-27
Код МТЗ 06446

Приймальня
4-13-27

Управління Пенсійного фонду України
в м. Краснодоні та Красно донському районі Луганської області
94400, м. Краснодон, Мікроцентр, 20
Код ЄДРПОУ 37907233, факс: 6-46-75
Код МТЗ 06435

Приймальня
6-46-75

Управління Пенсійного фонду України
в м. Красному Лучі Луганської області
94513, м. Красний Луч, вул. Гірна, 2
Код ЄДРПОУ 21792399, факс: 2-02-44
Код МТЗ 06432

Приймальня
2-02-44

Управління Пенсійного фонду України
в м. Лисичанську Луганської області
93113, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 347
Код ЄДРПОУ 21792407, факс: 7-11-90
Код МТЗ 06451

Приймальня
7-03-87

Управління Пенсійного фонду України
в м. Первомайську Луганської області
93200, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, 16 а
Код ЄДРПОУ 21792413, факс: 4-53-03
Код МТЗ 06455

Приймальня
4-66-63

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ровеньки Луганської області
94700, м. Ровеньки, вул. К.Маркса, 134 а
Код ЄДРПОУ 21792429, факс: 5-07-97
Код МТЗ 06433

Приймальня
5-07-97

Управління Пенсійного фонду України
в м. Рубіжному Луганської області
93010, м. Рубіжне, вул. Леніна, 4
Код ЄДРПОУ 21792436, факс: 6-36-83
Код МТЗ 06453

Приймальня
7-65-59

Управління Пенсійного фонду України
в м. Свердловську Луганської області
94800, м. Свердловськ, вул. Пирогова, 9
Код ЄДРПОУ 21792442, факс: 2-63-20
Код МТЗ 06434

Приймальня
2-27-88

Управління Пенсійного фонду України
в м. Сєвєродонецьку Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Шевченка,9
Код ЄДРПОУ 21792459, факс: 70-26-80
Код МТЗ 06452

Приймальня
4-12-54

Управління Пенсійного фонду України
в м. Стаханові Луганської області
94002, м. Стаханов, вул. Б. Хмельницького, 19
Код ЄДРПОУ 21792465, факс:4-27-41
Код МТЗ 06444

Приймальня
4-00-76

Управління Пенсійного фонду України
в м. Антрациті та Антрацитівському районі Луганської області
94613, м. Антрацит, вул. Радянська, 19
Код ЄДРПОУ 37530472,факс: 3-54-35
Код МТЗ 06431

Приймальня
3-32-59

Управління Пенсійного фонду України
в Біловодському районі Луганської області
92800, смт. Біловодськ, вул. Леніна, 77
Код ЄДРПОУ 21792488, факс: 2-03-39
Код МТЗ 06466

Приймальня
2-03-39

Управління Пенсійного фонду України
в Білокуракинському районі Луганської області
92200, смт. Білокуракине, вул. Леніна, 81
Код ЄДРПОУ 21792494, факс: 2-23-61
Код МТЗ 06462

Приймальня
2-23-54

Управління Пенсійного фонду України
у Кремінському районі Луганської області
92900, м. Кремінна, пл. Красна, 2
Код ЄДРПОУ 21792519, факс: 2-40-30
Код МТЗ 06454

Приймальня
2-10-30

Управління Пенсійного фонду України
в Лутугинському районі Луганської області
92000, смт. Лутугине, вул. Червоних Партизан, 15
Код ЄДРПОУ 21792548, факс: 2-43-82
Код МТЗ 06436

Приймальня
2-43-82

Управління Пенсійного фонду України
в Марківському районі Луганської області
92400, смт. Марківка, вул. Леніна, 20
Код ЄДРПОУ 21792554, факс: 9-18-08
Код МТЗ 06464

Приймальня
9-18-08

Управління Пенсійного фонду України
в Міловському районі Луганської області
92500, смт. Мілове, вул. Леніна, 37
Код ЄДРПОУ 21792560, факс: 2-16-45
Код МТЗ 06465

Приймальня
2-16-45

Управління Пенсійного фонду України
в Новоайдарському районі Луганської області
93500, смт. Новоайдар, вул. Пролетарська, 20
Код ЄДРПОУ 21792577, факс: 9-28-98
Код МТЗ 06445

Приймальня
9-28-98

Управління Пенсійного фонду України
в Новопсковському районі Луганської області
92303, смт. Новопсков, вул. Айдарська, 13
Код ЄДРПОУ 21792583, факс: 2-11-06
Код МТЗ 06463

Приймальня
2-11-75

Управління Пенсійного фонду України
в Перевальському районі Луганської області
94300, м. Перевальськ, вул. Леніна, 39 а
Код ЄДРПОУ 21792593, факс: 4-20-74
Код МТЗ 06441

Приймальня
4-20-76

Управління Пенсійного фонду України
в Попаснянському районі Луганської області
93302, м. Попасна, вул. Школьна, 2
Код ЄДРПОУ 21792608, факс: 3-28-39
Код МТЗ 06474

Приймальня
3-28-39

Управління Пенсійного фонду України
в Сватівському районі Луганської області
92603, м. Сватове, пл.50 річчя Перемоги,38
Код ЄДРПОУ 21792614, факс: 3-26-10
Код МТЗ 06471

Приймальня
3-39-55

Управління Пенсійного фонду України
в Слов’яносербському районі Луганської області
93701, смт. Слов`яносербськ, вул. Гагаріна, 30б,
Код ЄДРПОУ 21792620, факс: 9-38-67
Код МТЗ 06473

Приймальня
9-47-89

Управління Пенсійного фонду України
в Станично-Луганському районі Луганської області
93600, смт. Ст.-Луганське, вул. 1-го Травня, 20
Код ЄДРПОУ 21792637, факс: 2-11-72
Код МТЗ 06472

Приймальня
2-11-72

Управління Пенсійного фонду України
в Старобільському районі Луганської області
92701, м. Старобільськ, пл. Гоголя, 5
Код ЄДРПОУ 21792643, факс: 2-03-15
Код МТЗ 06461

Приймальня
2-03-15

Управління Пенсійного фонду України
в Троїцькому районі Луганської області
92100, смт. Троїцьке, пр. Перемоги, 77
Код ЄДРПОУ 21792658, факс: 2-13-93
Код МТЗ 06456

Приймальня
2-13-93

Сайт Пенсійного фонду в Луганській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »