Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Львівській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Львівській області:

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10
Код ЄДРПОУ 13814885 факс: 297-18-77
atom@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 0322

Приймальня
255-04-92

Управління Пенсійного фонду України
в м. Бориславі Львівської області
82300, м. Борислав, вул. В. Чорновола, 2
Код ЄДРПОУ 22400800 факс: 4-29-45
brslv@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03248

Приймальня
4-20-49

Управління Пенсійного фонду України
в м. Трускавці Львівської області
82200, м. Трускавець, майдан Січових Стрільців, 1
Код ЄДРПОУ 20847483 факс: 6-60-42
trkvc@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03247

Приймальня
6-60-42

Управління Пенсійного фонду України
в м. Червонограді Львівської області
80105, м. Червоноград, вул. Сокальська, 1
Код ЄДРПОУ 22404422 факс: 4-60-10
chrvg@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03249

Приймальня
4-60-52

Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м. Львова
79022, м. Львів, вул. Городоцька, 172
Код ЄДРПОУ 20847425 факс: 241-94-86
zlzn@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 032

Приймальня
241-94-86

Управління Пенсійного фонду України
в Галицькому районі м. Львова
79070, м. Львів, пр. Червоної Калини, 35
Код ЄДРПОУ 20847365 факс: 222-45-25
gal@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 032

Приймальня
245-60-49

Управління Пенсійного фонду України
в Личаківському районі м. Львова
79024, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 116
Код ЄДРПОУ 20847514 факс: 245-81-57
lych@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 032

Приймальня
243-59-09

Управління Пенсійного фонду України
у Франківському районі м. Львова
79034, м. Львів, вул. Панаса Мирного, 24 а
Код ЄДРПОУ 20847402 факс: 270-27-41
frnk@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 032

Приймальня
270-27-41

Управління Пенсійного фонду України
в Шевченківському районі м. Львова
79068, м. Львів, вул. Замарстинівська, 170
Код ЄДРПОУ 20847520 факс: 293-56-50
shev@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 032

Приймальня
293-85-84

Управління Пенсійного фонду України
в Бродівському районі Львівської області
80600, м. Броди, вул. Петра Полтави, 3
Код ЄДРПОУ 22338001 фак: 2-78-46
brody@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03266

Приймальня
2-78-46

Управління Пенсійного фонду України
в Буському районі Львівської області
80500, м. Буськ, вул. Львівська, 75
Код ЄДРПОУ 22341405 факс: 2-11-71
busk@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03264

Приймальня
2-11-71

Управління Пенсійного фонду України
в Городоцькому районі Львівської області
81500, м. Городок, вул. Львівська, 16
Код ЄДРПОУ 20847508 факс: 3-05-31
grdk@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03231

Приймальня
3-05-31

Управління Пенсійного фонду України
в Жидачівському районі Львівської області
81700, м. Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 8
Код ЄДРПОУ 22351485 факс: 3-29-35
gdchv@cnvp.lvivpfu
Код МТЗ 03239

Приймальня
3-12-53

Управління Пенсійного фонду України
в Жовківському районі Львівської області
80300, м. Жовква, вул. Воїнів УПА, 10
Код ЄДРПОУ 20847170 факс: 6-10-71
govkva@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03252

Приймальня
6-10-71

Управління Пенсійного фонду України
в Золочівському районі Львівської області
80700, м. Золочів, вул. Валова, 4
Код ЄДРПОУ 20859150 факс: 4-34-24
zlchv@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03265

Приймальня
4-34-24

Управління Пенсійного фонду України
в Кам’янка-Бузькому районі Львівської області
80400, м. Кам’янка-Бузька, вул. І. Сирка, 4 а
Код ЄДРПОУ 22357858 факс: 2-35-12
kbusk@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03254

Приймальня
2-35-12

Управління Пенсійного фонду України
в Миколаївському районі Львівської області
81600, м. Миколаїв, пл. Ринок, 18
Код ЄДРПОУ 22361460 факс: 5-14-21
nikl@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03241

Приймальня
5-14-21

Управління Пенсійного фонду України
в Мостиському районі Львівської області
81300, м. Мостиська, вул. М. Грушевського, 2
Код ЄДРПОУ 22364524 факс: 2-51-68
mstsk@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03234

Приймальня
4-13-75

Управління Пенсійного фонду України
в Перемишлянському районі Львівської області
81200, м. Перемишляни, вул. Галицька, 79
Код ЄДРПОУ 22367712 факс: 2-26-07
prmshl@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03263

Приймальня
2-26-07

Управління Пенсійного фонду України
в Пустомитівському районі Львівської області
81100, м. Пустомити, вул. Шевченка, 13
Код ЄДРПОУ 22371429 факс: 0-230-428-53 227-89-01
pstmt@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03230

Приймальня
4-28-53

Управління Пенсійного фонду України
в Радехівському районі Львівської області
80200, м. Радехів, вул. Лесі Українки, 10
Код ЄДРПОУ 22374333 факс: 2-18-02
radh@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03255

Приймальня
2-18-02

Управління Пенсійного фонду України
в Сколівському районі Львівської області
82600, м. Сколе, вул. Стрийська, 30 а
Код ЄДРПОУ 22390846 факс: 2-25-90
skole@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03251

Приймальня
2-14-92

Управління Пенсійного фонду України
в Сокальському районі Львівської області
80000, м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11
Код ЄДРПОУ 22382924 факс: 7-30-84
sokal@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03257

Приймальня
7-30-84

Управління Пенсійного фонду України
в Старосамбірському районі Львівської області
82000, м. Старий Самбір, вул. Л. Галицького, 40
Код ЄДРПОУ 20847313 факс: 2-12-31
ssmbr@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03238

Приймальня
2-12-31

Управління Пенсійного фонду України
в Турківському районі Львівської області
82500, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 23
Код ЄДРПОУ 22417410 факс: 3-27-86
turka@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03269

Приймальня

3-24-97

Управління Пенсійного фонду України
в Яворівському районі Львівської області
81053, м. Новояворівськ, вул. Січових Стрільців, 16
Код ЄДРПОУ 20847230 факс: 4-02-11
jvrv@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03256

Приймальня
(259) 2-11-84

Управління Пенсійного фонду України
в м. Дрогобичі та Дрогобицькому районі Львівської області
82100, м. Дрогобич, пл. Ринок, 3,
Код ЄДРПОУ 37893404 факс: 3-70-98
drgbm@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03244

Приймальня
3-86-39

Управління Пенсійного фонду України
в м. Самборі та Самбірському районі Львівської області
81400, м. Самбір, вул. Козацька, 6
Код ЄДРПОУ 37893509 факс: 6-07-45
smbrm@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03236

Приймальня
6-07-45

Управління Пенсійного фонду України
в м. Стрию та Стрийському районі Львівської області
82400, м. Стрий, вул. Олесницького, 4
Код ЄДРПОУ 37870392 факс: 7-05-88
stryjm@cnvp.lvivpfu.org
Код МТЗ 03245

Приймальня
7-03-77

Сайт Пенсійного фонду в Львівській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »