Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Київській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса  та телефони Пенсійного фонду України в Київській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

04071, м.Київ, вул.Ярославська,40
Код ЄДРПОУ 22933548 факс: 425-85-65; 425-99-03
kievou_pfu@mail.ru
Код МТЗ 044

Приймальня
425-86-00

Управління Пенсійного фонду України
у Баришівському районі Київської області
07500, м. Баришівка, вул. Жовтнева, 3
Код ЄДРПОУ 22200194
Код МТЗ 04576

Приймальня
5-20-52

Управління Пенсійного фонду України
у Білоцерківському районі Київської області
09117, м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, 2
Код ЄДРПОУ 22200596
Код МТЗ 04563

Приймальня
5-45-11

Управління Пенсійного фонду України
у Богуславському районі Київської області
09700, м. Богуслав, вул. І. Франка, 16
Код ЄДРПОУ 22200509
Код МТЗ 04561

Приймальня
5-14-38

Управління Пенсійного фонду України
у Бородянському районі Київської області
07800, м. Бородянка, вул. Леніна, 230 а
Код ЄДРПОУ 22201851
Код МТЗ 04577

Приймальня
222-74-21

Управління Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі Київської області
07300, м. Вишгород, вул. Межигірського спаса, 6
Код ЄДРПОУ 20579166
Код МТЗ 04596

Приймальня
579-20-84

Управління Пенсійного фонду України
у Володарському районі Київської області
09300, м. Володарка, вул. Армійська, 4
Код ЄДРПОУ 22200314
Код МТЗ 04569

Приймальня
5-00-09

Управління Пенсійного фонду України
у Згурівському районі Київської області
07600, м. Згурівка, вул. Українська, 19
Код ЄДРПОУ 20622465
Код МТЗ 04570

Приймальня
5-04-26

Управління Пенсійного фонду України
в Іванківському районі Київської області
07200, м. Іванків, вул. Щербакова, 10 а
Код ЄДРПОУ 20622597
Код МТЗ 04591

Приймальня
5-37-38

Управління Пенсійного фонду України
у Кагарлицькому районі Київської області
09200, м. Кагарлик, пл. Незалежності, 3
Код ЄДРПОУ 20591090
Код МТЗ 04573

Приймальня
6-12-66

Управління Пенсійного фонду України
у Києво-Святошинському районі Київської області
08132, м. Вишневе, вул. Святошинська, 50
Код ЄДРПОУ 20591865
Код МТЗ 04598

Приймальня
503-39-74

Управління Пенсійного фонду України
у Макарівському районі Київської області
08000, м. Макарів, вул. Проектна, 5
Код ЄДРПОУ 22200722
Код МТЗ 04578

Приймальня
221-27-93

Управління Пенсійного фонду України
у Миронівському районі Київської області
08800, м. Миронівка, вул. Пироженко, 3
Код ЄДРПОУ 22200840
Код МТЗ 04574

Приймальня
5-17-02

Управління Пенсійного фонду України
в Обухівському районі Київської області
08700, м. Обухів, вул. Київська, 5
Код ЄДРПОУ 22201265
Код МТЗ 04572

Приймальня
5-65-95

Управління Пенсійного фонду України
у м. Переяслав-Хмельницькому та
Переяслав-Хмельницькому районі Київської області
08400, м. П-Хмельницький, вул. Б.Хмельницького, 38 а
Код ЄДРПОУ 20597371
Код МТЗ 04567

Приймальня
5-14-18

Управління Пенсійного фонду України
у Рокитнянському районі Київської області
09600, м. Рокитно, вул. Першотравнева, 6
Код ЄДРПОУ 20598815
Код МТЗ 04562

Приймальня
5-21-34

Управління Пенсійного фонду України
у Сквирському районі Київської області
09000, м. Сквира, вул. Богачевського, 18
Код ЄДРПОУ 22200739
Код МТЗ 04568

Приймальня
5-29-86

Управління Пенсійного фонду України
у Ставищенському районі Київської області
09400, м. Ставище, вул. Радянська, 66
Код ЄДРПОУ 22200662
Код МТЗ 04564

Приймальня
5-29-19

Управління Пенсійного фонду України
у Таращанському районі Київської області
09500, м. Тараща, вул. Леніна, 3
Код ЄДРПОУ 22202715
Код МТЗ 04566

Приймальня
5-36-34

Управління Пенсійного фонду України
у Тетіївському районі Київської області
09800, м. Тетіїв, вул. Цвіткова, 11
Код ЄДРПОУ 22201466
Код МТЗ 04560

Приймальня
5-28-78

Управління Пенсійного фонду України
в Яготинському районі Київської області
07700, м. Яготин, вул. Шевченка, 235
Код ЄДРПОУ 22203784
Код МТЗ 04575

Приймальня
5-46-60

Управління Пенсійного фонду України
у м. Березані Київської області
07540, м. Березань, вул. Набережна, 4
Код ЄДРПОУ 20615643
Код МТЗ 04576

Приймальня
6-31-57

Управління Пенсійного фонду України
у м. Білій Церкві Київської області
09112, м. Біла Церква, вул.Фастівська,23
Код ЄДРПОУ 22200584
Код МТЗ 04563

Приймальня
4-67-67

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ірпені Київської області
08200, м.Ірпінь, вул. Шевченка, 4
Код ЄДРПОУ 22200649
Код МТЗ 04497

Приймальня
6-17-50

Управління Пенсійного фонду України
в м. Борисполі та Бориспільському районі
Київської області
08302, м. Бориспіль, вул. Головатого, 4
Код ЄДРПОУ 19422946
Код МТЗ 04595

Приймальня
6-01-31

Управління Пенсійного фонду України
у м. Броварах та Броварському районі Київської області
07400, м. Бровари, бул. Незалежності, 8 а
Код ЄДРПОУ 20579315
Код МТЗ 04594

Приймальня
6-50-64

Управління Пенсійного фонду України
у м. Буча Київської області
08292, м. Буча, бул. Енергетиків, 1а
Код ЄДРПОУ 36826721
Код МТЗ 04597

Приймальня
4-03-50

Управління Пенсійного фонду України у м. Василькові та Васильківському районі
Київської області
08600, м. Васильків, вул. Соборна, 105
Код ЄДРПОУ 22200290
Код МТЗ 04571

Приймальня
2-21-99
4-03-50

Управління Пенсійного фонду України
у м. Ірпені Київської області
08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 4
Код ЄДРПОУ 22200649
Код МТЗ 04597

Приймальня
6-17-50

Управління Пенсійного фонду України
у м. Славутичі Київської області
07100, м. Славутич, Центральна площа, 7
Код ЄДРПОУ 22203152
Код МТЗ 04579

Приймальня
3-00-08

Управління Пенсійного фонду України
у м. Фастові та Фастівському районі
Київської області
08500, м. Фастів, вул. Горького, 10
Код ЄДРПОУ 20600831
Код МТЗ 04565

Приймальня
6-04-50

Сайт Пенсійного фонду в Києвській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »