Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Кіровоградській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса  та телефони Пенсійного фонду України в Кіровоградській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

25009, м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 7а
Код ЄДРПОУ 20632802 факс: 33-04-32, 33-04-52
kpfu@infocom.kr.ua www.pfu.infocom.kr.ua
Код МТЗ 0522

Приймальня
33-04-52

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кіровограді Кіровоградської області
25006, м.Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 4
Код ЄДРПОУ 20650088 факс: 32-19-30
pfu_gor@kw.ukrtel.net
Код МТЗ 0522

Приймальня
32-19-30

Управління Пенсійного фонду України
в м. Олександрії та Олександрійському районі Кіровоградської області
28000, м. Олександрія, вул. Шевченка, 76
Код ЄДРПОУ 37944495 факс: 7-31-10
alexupf@ukr.net
Код МТЗ 05235

Приймальня
7-31-10

Управління Пенсійного фонду України
в м. Знам’янці та Знам’янському районі Кіровоградської області
27400, м. Знам’янка, вул. Луначарського, 12
Код ЄДРПОУ 37714247 факс: 7-42-57;
pfug@ukr.net
Код МТЗ 05233

Приймальня
2-14-19

Управління Пенсійного фонду України
в м. Світловодську та Світловодському районі Кіровоградської області
27502, м. Світловодськ, вул. Димитрова, 1-В
Код ЄДРПОУ 37917964 факс: 2-08-32
gorpfu09@ukr.net
Код МТЗ 05236

Приймальня
2-08-32

Управління Пенсійного фонду України
в Бобринецькому районі Кіровоградської області
27200, м. Бобринець, вул. Орджонікідзе, 80
Код ЄДРПОУ 20641333 факс: 3-43-99
pfu_bobr@ukr.net
Код МТЗ 05257

Приймальня
3-13-99

Управління Пенсійного фонду України
в Вільшанському районі Кіровоградської області
26600, смт. Вільшанка, вул. Миру, 62
Код ЄДРПОУ 20650007 факс: 9-74-49
pfuvil@i.ua
Код МТЗ 05250

Приймальня
9-74-49

Управління Пенсійного фонду України
в Гайворонському районі Кіровоградської області
26300, м. Гайворон, вул. К.Маркса, 20/10
Код ЄДРПОУ 20650013 факс: 2-27-38
gayvoronpfu@mail.ru
Код МТЗ 05254

Приймальня
2-27-38

Управління Пенсійного фонду України
в Голованівському районі Кіровоградської області
26500, смт. Голованівськ, вул. Леніна, 48
Код ЄДРПОУ 20650027 факс: 2-11-84
rupfu@golov.kw.ukrtel.net
Код МТЗ 05252

Приймальня
2-11-84

Управління Пенсійного фонду України
в Добровеличківському районі Кіровоградської області
27000, смт. Добровеличківка, вул. Шевченко, 136 корпус 2
Код ЄДРПОУ 20650042 факс: 5-25-54
dvpfu@ukr.net
Код МТЗ 05253

Приймальня
5-25-54

Управління Пенсійного фонду України
в Долинському районі Кіровоградської області
28500, м. Долинська, вул. Радянська, 137
Код ЄДРПОУ 20650036 факс: 5-29-05
dpfukg@rambler.ru
Код МТЗ 05234

Приймальня
5-29-47

Управління Пенсійного фонду України
в Кіровоградському районі Кіровоградської області
25014, м. Кіровоград, вул. Дарвіна,29
Код ЄДРПОУ 20650071 факс: 56-58-00
spov@storm.com
Код МТЗ 0522

Приймальня
56-58-00

Управління Пенсійного фонду України
в Компаніївському районі Кіровоградської області
28400, смт. Компаніївка, вул. Кірова, 12
Код ЄДРПОУ 20650094 факс: 2-04-41
pfukompkg@dialup.ukrtel.net
Код МТЗ 05240

Приймальня
2-04-41

Управління Пенсійного фонду України
в Маловисківському районі Кіровоградської області
26200, м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 62
Код ЄДРПОУ 20650102 факс: 5-28-70
mvpfu@rambler.ru
Код МТЗ 05258

Приймальня
5-28-70

Управління Пенсійного фонду України
в Новгородківському районі Кіровоградської області
28200, смт. Новгородка, вул. Кірова, 37
Код ЄДРПОУ 20650148 факс: 2-08-57
novgor15@rambler.ru
Код МТЗ 05241

Приймальня
2-08-57

Управління Пенсійного фонду України
в Новоархангельському районі Кіровоградської області
26100, смт. Новоархангельськ, вул. Слави, 37
Код ЄДРПОУ 20650131 факс: 2-19-59
pfunov@ukr.net
Код МТЗ 05255

Приймальня
2-19-59

Управління Пенсійного фонду України
в Новомиргородському районі Кіровоградської області
26000, м. Новомиргород, вул. Л.Українки, 36/4
Код ЄДРПОУ 20650119 факс: 3-14-94
supportpfu@mail.ru
Код МТЗ 05256

Приймальня
3-14-94

Управління Пенсійного фонду України
в Новоукраїнському районі Кіровоградської області
27100, м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 66/17
Код ЄДРПОУ 20650125 факс: 2-37-04
PFU_nu@ukr.net
Код МТЗ 05251

Приймальня
2-37-04

Управління Пенсійного фонду України
в Олександрівському районі Кіроградської області
27300, смт. Олександрівка, вул. Леніна, 82
Код ЄДРПОУ 20650154 факс: 3-24-61
pfu1119_3520@mail.ru
Код МТЗ 05242

Приймальня
3-24-61

Управління Пенсійного фонду України
в Онуфріївському районі Кіровоградської області
28100, смт. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68
Код ЄДРПОУ 20650183 факс: 9-17-63
on_pv@mail.ru
Код МТЗ 05238

Приймальня
2-08-63

Управління Пенсійного фонду України
в Петрівському районі Кіровоградської області
28300, смт. Петрово, вул. Ілліча, 43
Код ЄДРПОУ 20650191 факс: 9-60-41
11225pfupetrove@rambler.ru
Код МТЗ 05237

Приймальня
9-63-79

Управління Пенсійного фонду України
в Устинівському районі Кіровоградської області
28600, смт. Устинівка, вул.Ювілейна, 19
Код ЄДРПОУ 20650220 факс: 4-15-84
bars_a2005@ukr.net
Код МТЗ 05239

Приймальня
4-14-31

Управління Пенсійного фонду України
в Ульяновському районі Кіровоградської області
26400, м. Ульяновка, вул. К.Маркса, 7
Код ЄДРПОУ 20650237 факс: 2-12-43
userpfu11245@rambler.ru
Код МТЗ 05259

Приймальня
2-12-43

Сайт Пенсійного фонду в Кіровоградській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »