Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Івано-Франковській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Івано — Франківської області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

76018, м.Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 15
Код ЄДРПОУ 20551088 факс: 53-79-81
opf@itc.if.ua
Код МТЗ 0342

Приймальня

53-79-90

Управління Пенсійного фонду України
в Богородчанському районі Івано — Франківської області
77000, смт.Богородчани, вул. Шевченка, 64
Код ЄДРПОУ 20551073
Код МТЗ 03471

Приймальня

2-31-33

Управління Пенсійного фонду України
у Верховинському районі Івано — Франківської області
78700, смт.Верховина, вул. Франка, 109
Код ЄДРПОУ 20551067
Код МТЗ 03432

Приймальня

2-15-00

Управління Пенсійного фонду України
в Галицькому районі Івано – Франківської області
77100, м.Галич вул. Шевченка, 10
Код ЄДРПОУ 20551050
Код МТЗ 03431

Приймальня

2-13-39

Управління Пенсійного фонду України
в Городенківському районі Івано – Франківської області
78100 , м.Городенка вул. Богуна, 10
Код ЄДРПОУ 20551044
Код МТЗ 03430

Приймальня

2-13-38

Управління Пенсійного фонду України
в Долинському районі Івано – Франківської області
77500 , м.Долина вул. Грушевського, 18
Код ЄДРПОУ 20551038
Код МТЗ 03477

Приймальня

2-52-03

Управління Пенсійного фонду України
в м. Калуші та Калуському районі Івано – Франківської області
77300, м.Калуш, вул.. Біласа і Данилишина, 2
Код ЄДРПОУ 37824000
Код МТЗ 03472

Приймальня

6-29-46

Управління Пенсійного фонду України
в м.Коломиї та Коломийському районі Івано – Франківської області
78200 , м.Коломия, вул. Валова, 47
Код ЄДРПОУ 37904176
Код МТЗ 03433

Приймальня

2-08-40

Управління Пенсійного фонду України
в Косівському районі Івано – Франківської області
78600, м.Косів, вул. Незалежності, 84 а
Код ЄДРПОУ 20551015
Код МТЗ 03478

Приймальня

2-46-56

Управління Пенсійного фонду України
в Надвірнянському районі Івано – Франківської області
78400, м.Надвірна, майдан Шевченка, 3
Код ЄДРПОУ 20551009
Код МТЗ 03475

Приймальня

2-92-62

Управління Пенсійного фонду України
в Рогатинському районі Івано – Франківської області
77000, м.Рогатин, вул. Галицька, 14
Код ЄДРПОУ 20550435
Код МТЗ 03435

Приймальня

2-30-90

Управління Пенсійного фонду України
в Рожнятівському районі Івано – Франківської області
77600, смт.Рожнятів, пл. Єдності, 13
Код ЄДРПОУ 20550990
Код МТЗ 03474

Приймальня

2-08-92

Управління Пенсійного фонду України
в Снятинському районі Івано – Франківської області
78300, м.Снятин, вул. Шевченка, 4
Код ЄДРПОУ 20550984
Код МТЗ 03476

Приймальня

2-50-62

Управління Пенсійного фонду України
в Тлумацькому районі Івано – Франківської області
78000, м.Тлумач, вул. Д.Галицького, 15
Код ЄДРПОУ 20550949
Код МТЗ 03479

Приймальня

2-25-49

Управління Пенсійного фонду України
в Тисменицькому районі Івано – Франківської області
77400, м.Тисмениця вул. Галицька, 21
Код ЄДРПОУ 20550926
Код МТЗ 03436

Приймальня

2-13-38

Управління Пенсійного фонду України
в м.Болехові Івано – Франківської області
77200, м.Болехів, вул. Д.Галицького, 39
Код ЄДРПОУ 20550955
Код МТЗ 03437

Приймальня

3-38-21

Управління Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську
76000, м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44
Код ЄДРПОУ 20550895
Код МТЗ 0342(2)

Приймальня

53-75-11

Управління Пенсійного фонду України
в м. Яремчі Івано – Франківської області
78500, м.Яремча, вул. Свободи, 307
Код ЄДРПОУ 20550978
Код МТЗ 03434

Приймальня

2-25-29

Сайт Пенсійного фонду в Івано — Франківській області:  www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »