Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 22, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Хмельницькій області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Хмельницькій області: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29013, м. Хмельницький, вул. Герцена, 10
Код ЄДРПОУ 21318350 факс: 79-57-28, 70-24-27
post@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 0382(2)

Приймальня
79-47-74

Управління Пенсійного фонду України
в Білогірському районі Хмельницької області
30200, м. Білогір’я, вул. Шевченка, 70
Код ЄДРПОУ 03057779 факс: 2-12-33, 2-11-53
r 01@ pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03841

Приймальня
2-14-64

Управління Пенсійного фонду України
у Віньковецькому районі Хмельницької області
32500, смт. Віньківці, вул. Л.Українки, 1 а
Код ЄДРПОУ 03378035 факс : 2 -14 — 85
г02@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03846

Приймальня
2-14-85

Управління Пенсійного фонду України
у Волочиському районі Хмельницької області
31200, м. Волочиськ, вул. Лисенка, 8
Код ЄДРПОУ 14147267 факс: 4-17-38
r03@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03845

Приймальня
3-65-04

Управління Пенсійного фонду України
в Городоцькому районі Хмельницької області
32000, м. Городок, вул. Грушевського, 90
Код ЄДРПОУ 14147853 факс: 3-17-3
r04@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03851

Приймальня
3-17-31

Управління Пенсійного фонду України
в Деражнянському районі Хмельницької області
32200, м. Деражня, вул. Миру, 35
Код ЄДРПОУ 14149349 факс: 2-15-88
r05@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03856

Приймальня
2-12-68

Управління Пенсійного фонду України
в Дунаєвецькому районі Хмельницької області
32400, м. Дунаївці вул. Шевченко, 67
Код ЄДРПОУ 06952405 факс: 3-22-90
r06@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03858

Приймальня
3-26-22

Управління Пенсійного фонду України
в Ізяславському районі Хмельницької області
30300, м. Ізяслав, вул. Шевченка, 14
Код ЄДРПОУ 02932377 факс: 4-23-87
r07@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03852

Приймальня
4-23-87

Управління Пенсійного фонду України
в Красилівському районі Хмельницької області
31000, м. Красилів, вул. Центральна, 38 а
Код ЄДРПОУ 00439606 факс: 4-45-63
r 09@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03855

Приймальня
4-45-63

Управління Пенсійного фонду України
в Летичівському районі Хмельницької області
31500, смт. Летичів, вул. 50-річчя Жовтня, 16
Код ЄДРПОУ 01563857 факс : 2-04-67
r10@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03857

Приймальня
2-04-67

Управління Пенсійного фонду України
в Новоушицькому районі Хмельницької області
32600, смт. Нова Ушиця, пр. Український, 6
Код ЄДРПОУ 14146032 факс: 2-26-44
r11@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03847

Приймальня
2-19-47

Управління Пенсійного фонду України
в Полонському районі Хмельницької області
30500, м. Полонне, вул. Л.Українки, 97
Код ЄДРПОУ 02725115 факс: 3-22-12
r12@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03843

Приймальня
2-07-93

Управління Пенсійного фонду України
в Старокостянтинівському районі Хмельницької області
31101, м. Старокостянтинів, вул. Красовського, 4
Код ЄДРПОУ 14150074 факс: 4-70-02
r13@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03854

Приймальня
4-70-02

Управління Пенсійного фонду України
в Старосинявському районі Хмельницької області
31400, смт. Стара Синява, вул. І. Франка, 8
Код ЄДРПОУ 06952470 факс : 2-10-38
r14@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03850

Приймальня
2-10-38

Управління Пенсійного фонду України
в Теофіпольському районі Хмельницької області
30600, смт. Теофіполь вул. Щорса, 25
Код ЄДРПОУ 04864507 факс: 3-18-17, 3-19-25
r15@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03844

Приймальня
3-09-80

Управління Пенсійного фонду України
в Хмельницькому районі Хмельницької області
29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 122/2
Код ЄДРПОУ 14149786 факс: 4-11-00
r16@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03822

Приймальня
4-11-19

Управління Пенсійного фонду України
в Чемеровецькому районі Хмельницької області
31600, смт. Чемерівці, вул. Центральна, 40
Код ЄДРПОУ 02890251 факс: 9-10-68, 9-16-09
r17@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03859

Приймальня
9-10-68

Управління Пенсійного фонду України
в Ярмолинецькому районі Хмельницької області
32100, смт. Ярмолинці, пл.600 – річчя Ярмолинець,3
Код ЄДРПОУ 14148120 факс: 2-19-66
r19@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03853

Приймальня
2-16-51

Управління Пенсійного фонду України
у м. Хмельницькому Хмельницької області
29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49
Код ЄДРПОУ 01526313 факс: 75-25-01
r20@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03822

Приймальня
75-25-01

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кам’янці-Подільському та
Кам`янець — Подільському районі Хмельницької області
32300 м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 10
Код ЄДРПОУ 37863929 факс: 3-14-60
r21@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03849

Приймальня
3-14-60

Управління Пенсійного фонду України
в м. Шепетівці та Шепетівському районі Хмельницької області
30405 м. Шепетівка, вул. К.Маркса, 47
Код ЄДРПОУ: 37864073 факс: 5-21-32
r26@pfu.hm.ukrtel.net
код МТЗ 03840

Приймальня
5-21-32

Управління Пенсійного фонду України
в Славутському районі та м. Славута Хмельницької області
30000, м. Славута, вул. Козацька, 2
Код ЄДРПОУ 14149763 факс: 7-06-93, 7 -06-95
r23@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03842

Приймальня
7-06-95

Управління Пенсійного фонду України
в м. Нетішині Хмельницької області
30100, м. Нетішин, вул. Незалежності, 12
Код ЄДРПОУ 14150571 факс: 3-32-13
r24@pfu.hm.ukrtel.net
Код МТЗ 03842

Приймальня
3-35-56

 

Сайт Пенсійного фонду в Хмельницькій області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »