Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 22, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Херсонській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Херсонській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

73005, м. Херсон, вул. 28 Армії, 6
Код ЄДРПОУ 21295057 факс: 35-47-83
gu@pfu.ks.ua
Код МТЗ 0552

Приймальня
35-39-80

Управління Пенсійного фонду України
в місті Херсоні
73027, м. Херсон, вул. Комкова, 76 а
Код ЄДРПОУ 37960171 факс: 46-63-16
Код МТЗ 0552

Приймальня
46-63-13

Управління Пенсійного фонду України
в Білозерському районі Херсонської області
75000, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 87
Код ЄДРПОУ 21294891 факс: 3-40-51
Код МТЗ 05547

Приймальня
3-35-164

Управління Пенсійного фонду України
в Бериславському районі Херсонської області
74300, м. Берислав, вул. 1 Травня, 111
Код ЄДРПОУ 21306648 факс :7-50-31
berislav_pfu@i.ua

Код МТЗ 05546

Приймальня
7-50-31

Управління Пенсійного фонду України
в Великоолександрівському районі Херсонської області
74100, смт. Велика Олександрівка, вул. Пролетарська, 5
Код ЄДРПОУ 21294885 факс: 2-10-00
Код МТЗ 05532

Приймальня
2-10-000

Управління Пенсійного фонду України
в Великолепетиському районі Херсонської області
74502, смт. Велика Лепетиха, вул. Щорса, 8
Код ЄДРПОУ 21295040 факс: 2-22-93
Код МТЗ 05543

Приймальня
2-22-93

Управління Пенсійного фонду України
в Верхньорогачицькому районі Херсонської області
74402, смт. Верхній Рогачик, пров. Поштовий, 3
Код ЄДРПОУ 21295034 факс: 5-12-34
Код МТЗ 05545

Приймальня
5-13-61

Управління Пенсійного фонду України
в Високопільському районі Херсонської області
74000, смт. Високопілля, вул. Леніна, 19
Код ЄДРПОУ 21295028 факс: 2-18-60
Код МТЗ 05535

Приймальня
2-18-60

Управління Пенсійного фонду України
в Генічеському районі Херсонської області
75500, м. Генічеськ, вул. Миру, 43
Код ЄДРПОУ 21295011 факс: 3-24-81
Код МТЗ 05534

Приймальня
3-54-63

Управління Пенсійного фонду України
в м. Гола Пристань та Голопристанському районі Херсонської області
75600, м. Гола Пристань, вул. Горького, 20
Код ЄДРПОУ 21295005 факс: 2-12-78
Код МТЗ 05539

Приймальня
2-17-64

Управління Пенсійного фонду України
в Горностаївському районі Херсонської області
74600, смт. Горностаївка, вул. Леніна, 145
Код ЄДРПОУ 21294997 факс: 4-16-19
gorn-pfu@mail.ru
Код МТЗ 05544

Приймальня
4-16-19

Управління Пенсійного фонду України
в Іванівському районі Херсонської області
75401, смт. Іванівка, вул. Стаханова, 34
Код ЄДРПОУ 21294980 факс: 3-13-40
Код МТЗ 05531

Приймальня
3-13-40

Управління Пенсійного фонду України
в Каланчацькому районі Херсонської області
75800, смт. Каланчак, вул. Українська, 6
Код ЄДРПОУ 21294974 факс: 3-26-40
Код МТЗ 05530

Приймальня
3-26-40

Управління Пенсійного фонду України
в м. Каховці та Каховському районі Херсонської області
74800, м. Каховка, вул. Леніна, 36
Код ЄДРПОУ 21294968 факс: 4-43-77
Код МТЗ 05536

Приймальня
2-14-94

Управління Пенсійного фонду України
в м. Нова Каховка Херсонської області
74900, м. Нова Каховка, вул. К.Маркса, 14
Код ЄДРПОУ 21294951 факс: 4-54-45
Код МТЗ 05549

Приймальня
4-33-47

Управління Пенсійного фонду України
в Нижньосірогозькому районі Херсонської області
74700, смт. Нижні Сірогози, вул. Свердлова, 36 г
Код ЄДРПОУ 21294939 факс: 2-17-53
Код МТЗ 05540

Приймальня
2-17-53

Управління Пенсійного фонду України
в Нововоронцовському районі Херсонської області
74200, смт. Нововоронцовка, вул. Суворова, 14
Код ЄДРПОУ 21294945 факс: 2-19-71
Код МТЗ 05533

Приймальня
2-22-06

Управління Пенсійного фонду України
в Новотроїцькому районі Херсонської області
75300, смт. Новотроїцьке, вул. Безроднього, 9
Код ЄДРПОУ 21294922 факс: 2-25-21
Код МТЗ 05548

Приймальня
2-25-21

Управління Пенсійного фонду України
в Скадовському районі Херсонської області
75700, м. Скадовськ, вул. Володарського, 32
Код ЄДРПОУ 21301964 факс: 5-31-30
Код МТЗ 05537

Приймальня
5-44-62

Управління Пенсійного фонду України
в Цюрупинському районі Херсонської області
75100, м. Цюрупинськ, вул. Пролетарська, 52
Код ЄДРПОУ 21294916 факс: 2-12-69
Код МТЗ 05542

Приймальня
2-12-69

Управління Пенсійного фонду України
в Чаплинському районі Херсонської області
75200, смт. Чаплинка, вул. Леніна,38
Код ЄДРПОУ 21294909 факс: 2-17-38
chaplpfu@ukr.net
Код МТЗ 05538

Приймальня
2-29-64

Сайт Пенсійного фонду в Херсонській областіwww.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »