Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Харківській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Харківській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

61022 м.Харків, пл. Свободи 5 , Держпром 3 під., 2 пов.
Код ЄДРПОУ 14099344 факс: 705-17-66
gu@pfu.ic.kharkov.ua
Код МТЗ 057

Приймальня

705-17-66

Управління Пенсійного фонду України
в Балаклійському районі Харківської області
64200, м.Балаклія, вул.Леніна, 45
Код ЄДРПОУ 23008145 факс 2-37-22
Код МТЗ 05749

Приймальня

2-28-65

Управління Пенсійного фонду України
в Барвінківському районі Харківської області
64701, м.Барвінкове, вул. Першотравнева, 16
Код ЄДРПОУ 22684401 факс 4-20-32
Код МТЗ 05757

Приймальня

4-20-32

Управління Пенсійного фонду України
в Близнюківському районі Харківської області
64800, смт.Близнюки, вул.Радянська, 46
Код ЄДРПОУ 22682218 факс 5-22-23
Код МТЗ 05754

Приймальня

5-29-79

Управління Пенсійного фонду України
в Богодухівському районі Харківської області
62103, м.Богодухів, пл. Бурлака, 7
Код ЄДРПОУ 22682483 факс 3-31-34
Код МТЗ 05758

Приймальня

3-31-34

Управління Пенсійного фонду України
в Борівському районі Харківської області
63801, смт.Борова, вул. Миру, 9
Код ЄДРПОУ 22682477 факс 6-13-67
Код МТЗ 05759

Приймальня

6-13-67

Управління Пенсійного фонду України
у Валківському районі Харківської області
63002, м.Валки, вул. Пушкіна, 26
Код ЄДРПОУ 22682307 факс 5-28-05
Код МТЗ 05753

Приймальня

5-28-05

Управління Пенсійного фонду України
у Великобурлуцькому районі Харківської області
62602, смт.Великий Бурлук, вул. Карла Маркса, 5б
Код ЄДРПОУ 23007602 факс 5-29-79
Код МТЗ 05752

Приймальня

5-21-79

Управління Пенсійного фонду України
у Вовчанському районі Харківської області
62504, м.Вовчанськ вул. Шевченка,2
Код ЄДРПОУ 22704227 факс 4-27-91
Код МТЗ 05741

Приймальня

4-23-48

Управління Пенсійного фонду України
у Дворічанському районі Харківської області
62702, смт.Дворічна, вул. Осеніна, 2
Код ЄДРПОУ 22682031, факс 7-74-64
Код МТЗ 05750

Приймальня

7-61-24

Управління Пенсійного фонду України
в Дергачівському районі Харківської області
62301, м.Дергачі, вул. Залізнична, 31
Код ЄДРПОУ 22645335 факс 3-10-68
Код МТЗ 05763

Приймальня

2-01-03

Управління Пенсійного фонду України
в Зачепилівському районі Харківської області
64401, смт.Зачепилівка, вул. Радянська, 56
Код ЄДРПОУ 22645275 факс 5-17-50
Код МТЗ 05761

Приймальня

5-17-50

Управління Пенсійного фонду України
в Зміївському районі Харківської області
63404, м.Зміїв, вул. Гагаріна, 15, 4 поверх
Код ЄДРПОУ 22705793 факс 3-22-01
Код МТЗ 05747

Приймальня

3-22-01

Управління Пенсійного фонду України
в Золочівському районі Харківської області
62203, смт.Золочів, вул. Комсомольська, 18
Код ЄДРПОУ 23008636, факс 5-02-62
Код МТЗ 05764

Приймальня

5-08-42

Управління Пенсійного фонду України
в Ізюмському районі Харківської області
64309, м.Ізюм, просп. Леніна, 2
Код ЄДРПОУ 22682514, факс 3-11-05
Код МТЗ 05743

Приймальня

3-11-05

Управління Пенсійного фонду України
в Кегичівському районі Харківської області
64003, смт.Кегичівка, вул.Волошина, 34
Код ЄДРПОУ 22681911 факс 3-24-94
Код МТЗ 05755

Приймальня

3-20-31

Управління Пенсійного фонду України
в Коломацькому районі Харківської області
63100, смт.Коломак, пров.Свободи,2 а
Код ЄДРПОУ 23910756 факс 5-63-16
Код МТЗ 05766

Приймальня

5-63-16

Управління Пенсійного фонду України
в Красноградському районі Харківської області
63304, м.Красноград, вул. Леніна, 90
Код ЄДРПОУ 22682796 факс 7-18-90
Код МТЗ 05744

Приймальня

7-34-58

Управління Пенсійного фонду України
в Краснокутському районі Харківської області
62002, смт.Краснокутськ, вул. Леніна,152
Код ЄДРПОУ 22682187 факс 3-12-84
Код МТЗ 05756

Приймальня

3-12-84

Управління Пенсійного фонду України
в Куп’янському районі Харківської області
63701, м.Куп`янськ, вул. Рози Люксембург, 1
Код ЄДРПОУ 22681934 факс 5-17-14
Код МТЗ 05742

Приймальня

5-17-14

Управління Пенсійного фонду України
в Лозівському районі Харківської області
64606, м.Лозова, мікрорайон 4, б.73
Код ЄДРПОУ 22681992 факс 5-39-00
Код МТЗ 05745

Приймальня

5-39-00

Управління Пенсійного фонду України
в Нововодолазькому районі Харківської області
63200, смт.Нова Водолага, вул. Дзержинського, 3
Код ЄДРПОУ 22682566 факс 4-34-35
Код МТЗ 05740

Приймальня

4-21-69

Управління Пенсійного фонду України
в Первомайському районі Харківської області
64102, м.Первомайський, ? мікрорайон, буд. 19 а
Код ЄДРПОУ 22682365 факс 3-25-79
Код МТЗ 05748

Приймальня

3-25-79

Управління Пенсійного фонду України
в Печенізькому районі Харківської області
62801, смт.Печеніги вул. Леніна, 52
Код ЄДРПОУ 22682253 факс 6-10-56
Код МТЗ 05765

Приймальня

6-10-56

Управління Пенсійного фонду України
в Сахновщинському районі Харківської області
64501, смт.Сахновщина, вул. Шлях Леніна, 68
Код ЄДРПОУ 22645329 факс 3-27-68
Код МТЗ 05762

Приймальня

3-27-68

Управління Пенсійного фонду України
в Харківському районі Харківської області
Код ЄДРПОУ 22719370 факс 712-41-75
Код МТЗ 057

Приймальня

712-41-75

Управління Пенсійного фонду України
в Чугуївському районі Харківської області
63503, м.Чугуїв, вул. Леонова, 4-а факс 2-69-47
Код ЄДРПОУ 22645269
Код МТЗ 05746

Приймальня

2-69-47

Управління Пенсійного фонду України
в Шевченківському районі Харківської області
63601, смт.Шевченкове, вул. Лермонтова, 7
Код ЄДРПОУ 22645370 факс 5-12-78
Код МТЗ 05751

Приймальня

5-12-78

Управління Пенсійного фонду України
в Дзержинському районі м.Харкова
61116, м.Харків, пр. Леніна, 40
Код ЄДРПОУ 22655247 факс 719-48-51
Код МТЗ 057

Приймальня

754-62-50

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м.Харкова
61002, м. Харків, пл.. Свободи, 5, Держпром, 4 під., 6 пов
Код ЄДРПОУ 22682980 факс 705-12-70
Код МТЗ 057

Приймальня

705-12-70

Управління Пенсійного фонду України
в Київському районі м.Харкова
61002, м.Харків, вул. Демченко, 6/8
Код ЄДРПОУ 22682017 факс 706-29-29
Код МТЗ 057

Приймальня

706-29-29

Управління Пенсійного фонду України
в Комінтернівському районі м.Харкова
61036, м.Харків, вул. Дизельна, 8
Код ЄДРПОУ 22682715, 714-84-69
Код МТЗ 057

Приймальня

751-40-40

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м.Харкова
61052, м.Харків, вул. Ярославська, 18/15 а
Код ЄДРПОУ 22682106 факс 712-30-06
Код МТЗ 057

Приймальня

712-27-78

Управління Пенсійного фонду України
в Московському районі м.Харкова
61170, м.Харків, вул. Блюхера, 22 б
Код ЄДРПОУ 22682655, факс 719-89-36
Код МТЗ 057

Приймальня

719-89-36

Управління Пенсійного фонду України
в Орджонікідзевському районі м.Харкова
61089, м.Харків, вул. 2-ї П`ятирічки, 36
Код ЄДРПОУ 22645252 факс 94-17-99
Код МТЗ 057

Приймальня

94-10-85

Управління Пенсійного фонду України
в Червонозаводському районі м.Харкова
61140, м.Харків, вул. I-ої Кінної Армії, 15
Код ЄДРПОУ 22682342 факс 732-12-98
Код МТЗ 057

Приймальня

732-22-97

Управління Пенсійного фонду України
в Фрунзенському районі м.Харкова
61082, м.Харків, пр. Московський, 198/3
Код ЄДРПОУ 22645387 факс 717-05-91
Код МТЗ 057

Приймальня

717-05-95

Сайт Пенсійного фонду в Харківській області: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »