Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Донецькій області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Донецькій області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91
Код ЄДРПОУ 13486010 факс: 257-76-96, 257-03-69
www.donpfu.gov.ua
penfond@pfu.donbass.com
Код МТЗ 062

Приймальня
257-00-94

Управління Пенсійного фонду України
в м. Авдіївці Донецької області
86063, м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 3
Код ЄДРПОУ 21963317
Код МТЗ 06236

Приймальня
3-38-54

Управління Пенсійного фонду України
в м. Артемівську та Артемівському районі Донецької області
84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 35
Код ЄДРПОУ 37868797
Код МТЗ 0627

Приймальня
44-60-44

Управління Пенсійного фонду України
в Олександрівському районі Донецької області
84000, смт. Олександрівка, вул. Совєтської Конституції,5
Код ЄДРПОУ 21995044
Код МТЗ 06269

Приймальня
2-10-81

Управління Пенсійного фонду України
в Амвросіївському районі Донецької області
87302, м. Амвросіївка, вул. Щорса, 15
Код ЄДРПОУ 20397330
Код МТЗ 06259

Приймальня
2-34-01

Управління Пенсійного фонду України
у Волноваському районі Донецької області
85700, м. Волноваха, вул. Обручева,17
Код ЄДРПОУ 21955522
Код МТЗ 06244

Приймальня
4-50-84

Управління Пенсійного фонду України
у Великоновоселківському районі Донецької області
85500, смт. Велика Новосілка, вул. Октябрська, 103
Код ЄДРПОУ 22008309
Код МТЗ 06243

Приймальня
2-00-45

Управління Пенсійного фонду України
у Володарському районі Донецької області
87000, смт. Володарське, вул. Леніна, 87
Код ЄДРПОУ 21999137
Код МТЗ 06246

Приймальня
2-18-29-29

Управління Пенсійного фонду України
в Калінінському районі м. Горлівки Донецької області
84624,м. Горлівка, вул. Бессонова, 28
Код ЄДРПОУ 21955080
Код МТЗ 06242

Приймальня
3-52-33

Управління Пенсійного фонду України
в Микитівському районі м. Горлівки Донецької області
84635, м. Горлівка, вул. Черняховського, 58
Код ЄДРПОУ 21955281
Код МТЗ 0624

Приймальня
6-65-31

Управління Пенсійного фонду України
в Центрально-Міському районі м.Горлівки Донецької області
84626, м. Горлівка, вул. Мініна і Пожарського,3Е
Код ЄДРПОУ 21955097
Код МТЗ (0624)

Приймальня
55-35-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Дебальцеве Донецької області
84700, м. Дебальцево, вул. Мокієвської, 80
Код ЄДРПОУ 21993287
Код МТЗ 06249

Приймальня
2-25-99

Управління Пенсійного фонду України
в м. Дзержинську Донецької області
85200, м. Дзержинськ, вул. Фрунзе, 14
Код ЄДРПОУ 21970814
Код МТЗ 06247

Приймальня
4-01-33

Управління Пенсійного фонду України
в Будьонівському районі м. Донецька Донецької області
83030, м. Донецьк, вул. Жовтня, 16
Код ЄДРПОУ 21956079
Код МТЗ 062

Приймальня
338-21-12

Управління Пенсійного фонду України
у Ворошиловському районі м. Донецька Донецької області
83015, м. Донецьк, пр. Миру,10
Код ЄДРПОУ 20377072
Код МТЗ 062

Приймальня
335-36-40

Управління Пенсійного фонду України
в Калінінському районі м. Донецька Донецької області
83052, м.Донецьк, вул.Овнатаняна,50
Код ЄДРПОУ 21956234
Код МТЗ 062

Приймальня
297-62-26

Управління Пенсійного фонду України
в Київському районі м. Донецька Донецької області
83007, м. Донецьк, вул. Жмури, 1
Код ЄДРПОУ 21955766
Код МТЗ 062

Приймальня
385-69-07

Управління Пенсійного фонду України
в Кіровському районі м. Донецька Донецької області
83011, м. Донецьк, вул. Кірова, 215
Код ЄДРПОУ 21982562
Код МТЗ 062

Приймальня
203-51-95

Управління Пенсійного фонду України
в Куйбишевському районі м. Донецька Донецької області
83096, м. Донецьк, вул. Воїнська, 16
Код ЄДРПОУ 21956027
Код МТЗ 062

Приймальня
343-56-44

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м.Донецька Донецької області
83101, м.Донецьк, вул. Пілотна, 28 а
Код ЄДРПОУ 21956033
Код МТЗ 062

Приймальня
313-11-35

Управління Пенсійного фонду України
в Петровському районі м.Донецька Донецької області
83010, м.Донецьк, пл. Петровського, 5
Код ЄДРПОУ 21956056
Код МТЗ 062

Приймальня
313-82-45

Управління Пенсійного фонду України
в Пролетарському районі м. Донецька Донецької області
83044, м. Донецьк, пл. Героїв Сталінграду, 1
Код ЄДРПОУ 21955468
Код МТЗ 062

Приймальня
222-40-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Добропіллі та Добропільському районі Донецької області
85000, м.Добропілля, вул. Комсомольська, 28 а
Код ЄДРПОУ 37755477
Код МТЗ 06277

Приймальня
2-88-92

Управління Пенсійного фонду України
в м. Димитрові Донецької області
85322, м. Димитрове, вул. Артема, 13
Код ЄДРПОУ 21963441
Код МТЗ 06239

Приймальня
6-55-63

Управління Пенсійного фонду України
в м. Дружківці Донецької області
84207, м. Дружківка, вул. Я. Галана, 40
Код ЄДРПОУ 23179481
Код МТЗ 06267

Приймальня
3-14-82

Управління Пенсійного фонду України
в м. Єнакієве Донецької області
86430, м. Єнакієве, пр. Леніна, 107 а
Код ЄДРПОУ 23188360
Код МТЗ 06252

Приймальня
2-72-66

Управління Пенсійного фонду України
в м. Кіровське Донецької області
86300, м. Кіровське, вул. Шевченка, 2
Код ЄДРПОУ 21990739
Код МТЗ 06250

Приймальня
6-25-60

Управління Пенсійного фонду України
в м. Костянтинівці та Костянтинівському районі Донецької області
85114, м. Костянтинівка, вул. Ціолковського,25
Код ЄДРПОУ 37544278
Код МТЗ 06272

Приймальня
2-94-55

Управління Пенсійного фонду України
в м. Краматорську Донецької області
84302, м. Краматорськ, вул. Поштова, 5
Код ЄДРПОУ 23346787
Код МТЗ 0626

Приймальня
41-86-17

Управління Пенсійного фонду України
в м. Красноармійську та Красноармійському районі Донецької області
85302, м. Красноармійськ, вул. Свердлова, 154
Код ЄДРПОУ 37869345
Код МТЗ 0623

Приймальня
2-01-11

Управління Пенсійного фонду України
в м. Красний Лиман Донецької області
84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 15
Код ЄДРПОУ 20388259
Код МТЗ 06261

Приймальня
4-12-88

Управління Пенсійного фонду України
в Гірницькому районі м. Макіївки Донецької області
86126, м. Макіївка, вул. Молодогвардійська, 83
Код ЄДРПОУ 22035513
Код МТЗ 06232

Приймальня
7-38-24

Управління Пенсійного фонду України
в Кіровському районі м. Макіївки Донецької області
86101, м. Макіївка, вул. Папаніна, 1
Код ЄДРПОУ 23413928
Код МТЗ 0623

Приймальня
21-45-83

Управління Пенсійного фонду України
в Червоногвардійському районі м. Макіївки Донецької області
86114, м. Макіївка, вул. Малиновського, 10
Код ЄДРПОУ 21955045
Код МТЗ 06232

Приймальня
4-07-94

Управління Пенсійного фонду України
в Совєтському районі м. Макіївки Донецької області
86141, м. Макіївка, 2-й-мікрорайон,1
Код ЄДРПОУ 21958109
Код МТЗ 06232

Приймальня
3-38-68

Управління Пенсійного фонду України
в Центрально-Міському районі м. Макіївки Донецької області
86106, м. Макіївка, вул. Каліновська, 19
Код ЄДРПОУ 21956561
Код МТЗ 0623

Приймальня
22-19-62

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м. Маріуполя Донецької області
87548, м. Маріуполь, вул. Зелінського, 27 а
Код ЄДРПОУ 23336754
Код МТЗ 0629

Приймальня
53-29-70

Управління Пенсійного фонду України
в Іллічівському районі м. Маріуполя Донецької області
87524, м. Маріуполь, пр. Металургів, 193
Код ЄДРПОУ 23346669
Код МТЗ 0629

Приймальня
38-30-29

Управління Пенсійного фонду України
в Орджонікідзевському районі м. Маріуполя Донецької області
87502, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 16
Код ЄДРПОУ 23336748
Код МТЗ 0629

Приймальня
22-10-17

Управління Пенсійного фонду України
в Приморському районі м. Маріуполя Донецької області
87517, м. Маріуполь, пер. Дніпропетровський, 15
Код ЄДРПОУ 23336760
Код МТЗ 0629

Приймальня
37-49-83

Управління Пенсійного фонду України
в Мар’їнському районі Донецької області
85600, смт. Мар’їнка, вул. Заводська, 24а
Код ЄДРПОУ 22014014
Код МТЗ 06278

Приймальня
5-17-54

Управління Пенсійного фонду України
в Новоазовському районі Донецької області
87600, м. Новоазовськ, вул. Леніна, 11
Код ЄДРПОУ 23413087
Код МТЗ 06296

Приймальня
3-20-69

Управління Пенсійного фонду України
в Першотравневому районі Донецької області
87400, смт. Мангуш, вул. Леніна, 85
Код ЄДРПОУ 21983633
Код МТЗ 06297

Приймальня
2-32-44

Управління Пенсійного фонду України
в м. Селидове Донецької області
85400, м. Селидове, вул. П. Морозова, 6
Код ЄДРПОУ 23336854
Код МТЗ 06237

Приймальня
7-23-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Слов’янську та Слов’янському районі Донецької області
84100, м.Слов’янськ, пл. Жовтневої Революції, 3
Код ЄДРПОУ 37803258
Код МТЗ 06262

Приймальня
2-75-99

Управління Пенсійного фонду України
в м. Сніжне Донецької області
86500, м. Сніжне, вул. Комарова, 33
Код ЄДРПОУ 23355131
Код МТЗ 06256

Приймальня
5-11-45

Управління Пенсійного фонду України
в Старобешівському районі Донецької області
87200, м. Старобешеве, вул. Совєтська, 68
Код ЄДРПОУ 20399694
Код МТЗ 06253

Приймальня
2-23-38

Управління Пенсійного фонду України
в м. Торезі Донецької області
86600, м. Торез, бул. Ілліча, 8
Код ЄДРПОУ 20395437
Код МТЗ 06254

Приймальня
3-12-06

Управління Пенсійного фонду України
в Тельманівському районі Донецької області
87100, смт. Тельманове, вул. Леніна, 154
Код ЄДРПОУ 21955677
Код МТЗ 06279

Приймальня
5-21-20

Управління Пенсійного фонду України
в м. Харцизьку Донецької області
86700, м.Харцизьк, м-н.Металургів, 2
Код ЄДРПОУ 23413070
Код МТЗ 06257

Приймальня
4-37-76

Управління Пенсійного фонду України
в м. Шахтарську та Шахтарському районі Донецької області
86211, м.Шахтарськ, вул. Крупської, 20
Код ЄДРПОУ 37885427
Код МТЗ 06255

Приймальня
4-23-53

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ясинувата та Ясинуватському районі Донецької області
86000, м. Ясинувата, вул. Октябрьська, 182
Код ЄДРПОУ 21970665
Код МТЗ 06236

Приймальня
2-10-50

Управління Пенсійного фонду України
в м. Докучаєвську Донецької області
85740, м. Докучаєвськ, вул. Леніна, 51
Код ЄДРПОУ 23176026
Код МТЗ 06275

Приймальня
3-28-47

Управління Пенсійного фонду України
в м. Новогродівці Донецької області
85483, м. Новогродівка, вул. Мічуріна, 26
Код ЄДРПОУ 22043760
Код МТЗ 06237

Приймальня
3-44-59

Управління Пенсійного фонду України
в м. Жданівці Донецької області
86391, м. Жданівка, вул. Леніна, 3-а
Код ЄДРПОУ 21972115
Код МТЗ 06250

Приймальня
7-27-56

Управління Пенсійного фонду України
в м. Вугледарі Донецької області
85670, м. Вугледар, вул. Трифонова, 38-А
Код ЄДРПОУ 24456868
Код МТЗ 06273

Приймальня
6-32-87

Сайт Пенсійного фонду в Донецькій області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »