Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

49123, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 26
Код ЄДРПОУ 21910427 факс: 31-75-25
info@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0562

Приймальня

31-75-11

Управління Пенсійного фонду України
в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська
49023, м.Дніпропетровськ, вул.Маріупольська, 3
Код ЄДРПОУ 21928462 факс:23-21-77
Код МТЗ 056(2)

Приймальня

23-23-00

Управління Пенсійного фонду України
в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська
49033, м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 116 а
Код ЄДРПОУ 21908844 факс: 375-44-57
Код МТЗ 056(2)

Приймальня

375-44-00

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м.Дніпропетровська
49000, м.Дніпропетровськ, вул.Пісаржевського. 1 а
Код ЄДРПОУ 21910627 факс:46-11-25
Код МТЗ 056(2)

Приймальня

374-32-72

Управління Пенсійного фонду України
в Індустріальному районі м.Дніпропетровська
49051, м.Дніпропетровськ, вул.Богдана Хмельницького,14а
Код ЄДРПОУ 21928864 факс: 27-27-20
ers04@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-562

Приймальня

374-47-30

Управління Пенсійного фонду України
в Красногвардійському районі м.Дніпропетровська
49008, м.Дніпропетровськ, вул.Чичеріна, 100 (блок 2)
Код ЄДРПОУ 21928605 факс:33-79-63
Код МТЗ 056(2)

Приймальня

33-79-73

Управління Пенсійного фонду України
в Кіровському районі м.Дніпропетровська
49000, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Леніна, 17, кімн.731
Код ЄДРПОУ 21910597 факс:726-57-31
Код МТЗ 0562 (22)

Приймальня

726-57-31

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі м.Дніпропетровська
49064, м.Дніпропетровськ, пр. Калініна, 52
Код ЄДРПОУ 21928077 Факс:726-87-10
Код МТЗ 056 (2)

Приймальня

36-05-51

Управління Пенсійного фонду України
в Самарському районі м.Дніпропетровська
49022, м.Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, 22 а
Код ЄДРПОУ 21908732 факс:721-25-69
Код МТЗ 056(22)

Приймальня

721-25-69

Управління Пенсійного фонду України
в Баглійському районі м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області
51909, м.Дніпродзержинськ, вул. Подільська, 89
Код ЄДРПОУ 24615338 факс: 7-22-67
adm-spov@09r_baglij.dp.pfu.gov
Код МТЗ 0-5692

Приймальня

7-03-36

Управління Пенсійного фонду України
в Дніпровському районі м.Дніпродзержинська
51900, м.Дніпродзержинськ, пр.Комсомольський, 10/12
Код ЄДРПОУ 24615344 факс: 2-52-01
ers10@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5692

Приймальня

2-48-10

Управління Пенсійного фонду України
в Заводському районі м.Дніпродзержинська
51925, м.Дніпродзержинськ, вул.Інститутська, 4
Код ЄДРПОУ 24615321 факс: 53-51-94
ers11@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5692

Приймальня

3-71-56

Управління Пенсійного фонду України
в Дзержинському районі м.Кривого Рогу
50065, м.Кривий Ріг, вул.Революційна, 20
Код ЄДРПОУ 24450498 факс:92-71-49
Код МТЗ 0564(2)

Приймальня

92-71-49

Управління Пенсійного фонду України
в Жовтневому районі м.Кривого Рогу
50096, м.Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37 в
Код ЄДРПОУ 24450506 факс: 46-11-25
Код МТЗ 0564(2)

Приймальня

53-20-03

Управління Пенсійного фонду України
в Інгулецькому районі м.Кривого Рогу
50026, м.Кривий Ріг, пр.Південний, 1
Код ЄДРПОУ 24450541 факс:404-31-50
Код МТЗ 0564(2)

Приймальня

404-31-50

Управління Пенсійного фонду України
в Саксаганському районі м.Кривого Рогу
50042, м.Кривий Ріг, вул.Подбєльського, 17а
Код ЄДРПОУ 24450512 факс: 440-28-00
ers15@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0562

Приймальня

440-28-00

Управління Пенсійного фонду України
в Тернівському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області
50082, м.Кривий Ріг, вул.23-го лютого, 133
Код ЄДРПОУ 24450475 , факс:36-78-68
Код МТЗ 0564

Приймальня

36-78-68

Управління Пенсійного фонду України
в Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області
50024, м.Кривий Ріг, вул.Харитонова, 1 а
Код ЄДРПОУ 24450529 факс:404-35-54
Код МТЗ 0564

Приймальня

404-35-53

Управління Пенсійного фонду України
в Довгинцівському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області
50086, м.Кривий Ріг, вул.Отто Брозовського, 85 а
Код ЄДРПОУ 24450481 факс:71-57-40
Код МТЗ 0564

Приймальня

71-53-22

Управління Пенсійного фонду України
в м.Вільногірськ Дніпропетровської області
51700, м.Вільногірськ, вул. Жовтнева, 14
Код ЄДРПОУ 21928924 факс:5-19-24
Код МТЗ 05653

Приймальня

5-29-12

Управління Пенсійного фонду України
в м.Жовті Води Дніпропетровської області
52206, м.Жовті Води, вул.Паркова, 8
Код ЄДРПОУ 24604139 факс:2-75-33
Код МТЗ 05652

Приймальня

2-75-33

Управління Пенсійного фонду України
в м.Марганець Дніпропетровської області
53407, м.Марганець, вул.Радянська, 70
Код ЄДРПОУ 24610714 факс: 2-23-88
ers21@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5665

Приймальня

2-23-88

Управління Пенсійного фонду України
в м.Нікополі та Нікопольському районі Дніпропетровської області
53213 м. Нікополь, пр. Трубників, 116
Код ЄДРПОУ 21930536, факс: 69-17-75
ms9514@nikopol.net
Код МТЗ 0-5662

Приймальня

69-17-69

Управління Пенсійного фонду України
в м.Новомосковську та Новомосковському районі Дніпропетровської області
51200, м.Новомосковськ, вул.Велика Ковалівка, 10-а
Код ЄДРПОУ 24435300 факс: 7-72-73, 7-87-87
ERS23@ PFU.dp.ua
Код МТЗ 0-5693

Приймальня

7-71-37

Управління Пенсійного фонду України
в м.Павлограді та Павлоградському районі Дніпропетровської області
51400, м.Павлоград, пр. Шахтобудівників, 5
Код ЄДРПОУ 37735534 факс:20-25-95
Код МТЗ 05632

Приймальня

20-28-14

Управління Пенсійного фонду України
в м.Першотравенськ Дніпропетровської області
52800, м.Першотравенськ, вул.Шкільна, 35
Код ЄДРПОУ 23065887 факс:7-01-41
Код МТЗ 05633

Приймальня

7-01-41

Управління Пенсійного фонду України
в м.Орджонікідзе Дніпропетровської області
53300, м.Орджонікідзе, вул.Партизанська, 71
Код ЄДРПОУ 21928215 факс:4-31-54
Код МТЗ 05667

Приймальня

4-31-54

Управління Пенсійного фонду України
в м.Синельниковому та Синельниківському районі Дніпропетровської області
52500 м.Синельникове, вул.Миру, 27
Код ЄДРПОУ 37741841 факс: 4-05-96
singorpfu@ukrpost.ua
Код МТЗ 0-5663

Приймальня

4-07-90

Управління Пенсійного фонду України
в м.Тернівка Дніпропетровської області
51500, м.Тернівка, вул. Курська, 2 а
Код ЄДРПОУ 23928696 факс: 7-54-68
Код МТЗ 05636

Приймальня

7-36-34

Управління Пенсійного фонду України
в Апостолівському районі Дніпропетровської області
53800, м.Апостолове, вул. Енгельса, 1
Код ЄДРПОУ 24618360 факс:9-10-74
Код МТЗ 05656

Приймальня

9-10-74

Управління Пенсійного фонду України
у Васильківському районі Дніпропетровської області
52600, сел.Васильківка, вул.Партизанська, 150
Код ЄДРПОУ 24615367 факс: 9-90-61
ers30@pfu dp.ua
Код МТЗ 0-5639

Приймальня

9-53-74

Управління Пенсійного фонду України
у Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області
51600, м.Верхньодніпровськ, Пл-а.Щербицького, 2
Код ЄДРПОУ 21909453 факс: 6-04-64
ers31pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5658

Приймальня

6-04-64

Управління Пенсійного фонду України
в Дніпропетровському районі Дніпропетровської області
52005, м.Дніпропетровськ, смт.Ювілейне, вул.Теплична, 23
Код ЄДРПОУ 21928522 факс:27-80-40
Код МТЗ 0562

Приймальня

725-47-06

Управління Пенсійного фонду України
в Криворізькому районі Дніпропетровської області
50002, м.Кривий Ріг, вул.Кобилянського, 219
Код ЄДРПОУ 24450535 факс:26-16-12
Код МТЗ 0564

Приймальня

26-19-84

Управління Пенсійного фонду України
в Криничанському районі Дніпропетровської області
52300, смт.Кринички, вул.Виконкомівська, 17
Код ЄДРПОУ 25542363 факс:2-13-02
Код МТЗ 05654

Приймальня

9-13-02

Управління Пенсійного фонду України
в Магдалинівському районі Дніпропетровської області
51100, смт.Магдалинівка, вул.Комарова, 39
Код ЄДРПОУ 21928673 факс:2-81-94
Код МТЗ 05691

Приймальня

2-81-94

Управління Пенсійного фонду України
в Межівському районі Дніпропетровської області
52900, смт.Межова, вул.Фрунзе, 4
Код ЄДРПОУ 24603803 факс: 6-02-42
ers36@pfu.dp.ua
Код МТЗ 05630

Приймальня

91-9-92

Управління Пенсійного фонду України
в Петропавлівському районі Дніпропетровської області
52700, смт.Петропавлівка, вул..Радянська, 53
Код ЄДРПОУ 25022557 факс: 3-05-02
ers40@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5631

Приймальня

2-12-87

Управління Пенсійного фонду України
в Петриківському районі Дніпропетровської області
51800, смт.Петриківка, вул. Горького, 3
Код ЄДРПОУ 25006972 факс: 2-12-87, 2-21-78
upfu41@ukr.net
Код МТЗ 0-5634

Приймальня

2-12-87

Управління Пенсійного фонду України
в Покровському районі Дніпропетровської області
53600, смт.Покровське, вул.40 років Жовтня, 13
Код ЄДРПОУ 24615382 факс: 2-74-52
ers42@pfu.dp.ua
Код МТЗ 0-5638

Приймальня

2-74-52

Управління Пенсійного фонду України
в П’ятихатському районі Дніпропетровської області
52100, м.П’ятихатки, вул.Пушкіна, 107
Код ЄДРПОУ 24604091 факс:3-02-81
Код МТЗ 05651

Приймальня

3-02-53

Управління Пенсійного фонду України
в Солонянському районі Дніпропетровської області
52400, смт.Солоне, вул.Строменко, 5 а
Код ЄДРПОУ 25005754 факс:2-19-60
Код МТЗ 05669

Приймальня

2-13-39

Управління Пенсійного фонду України
в Софіївському районі Дніпропетровської області
53100, смт.Софіївка, вул.Меліоративна, 3
Код ЄДРПОУ 21928947 факс:2-87-91
Код МТЗ 0565(0)

Приймальня

2-87-91

Управління Пенсійного фонду України
в Томаківському районі Дніпропетровської області
53500, смт.Томаківка, вул.Леніна, 10
Код ЄДРПОУ 24611234 факс: 3-14-37
Код МТЗ 05668

Приймальня

3-13-69

Управління Пенсійного фонду України
в Царичанському районі Дніпропетровської області
51000, смт.Царичанка, вул.Театральна, 17
Код ЄДРПОУ 25535742 факс: 3-24-47
Код МТЗ 05690

Приймальня

3-24-47

Управління Пенсійного фонду України
в Широківському районі Дніпропетровської області
53700, смт.Широке, вул.Леніна, 131
Код ЄДРПОУ 24607066 факс:2-17-47
Код МТЗ 05657

Приймальня

2-17-47

Управління Пенсійного фонду України
в Юр’ївському районі Дніпропетровської області
51300, смт.Юр’ївка, вул.Леніна, 108
Код ЄДРПОУ 21929094 факс:5-11-93
Код МТЗ 05635

Приймальня

5-11-93

Сайт Пенсійного фонду в Дніпропетровській області: www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »