Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 22, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Чернігівській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

14005, м.Чернігів, вул. П’ятницька, 83 а
Код ЄДРПОУ 21390940 факс: 67-48-02
gpfuch@gmail.com
Код МТЗ 0462 (2)

Приймальня

67-48-08
67-48-02

Управління Пенсійного фонду України
в Бахмацькому районі Чернігівської області
16500, м.Бахмач, вул.Пушкіна, 2
Код ЄДРПОУ 14248270 факс 5-20-73
version@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04635

Приймальня

5-20-73

Управління Пенсійного фонду України
в Бобровицькому районі Чернігівської області
17400, м.Бобровиця, вул.Незалежності , 50
Код ЄДРПОУ 21392487 факс 2-13-56
bobrpens@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04632

Приймальня

2-13-56

Управління Пенсійного фонду України
в Борзнянському районі Чернігівської області
16400, м.Борзна, вул.Незалежності, 2,
Код ЄДРПОУ 24841460 факс 2-10-30
borznapfu@meta.ua
Код МТЗ 04653

Приймальня

2-10-30

Управління Пенсійного фонду України
у Варвинському районі Чернігівської області
17600, смт.Варва, вул.Пилипенка, 3а
Код ЄДРПОУ 14248590 факс 2-82-64
pfu_04@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04636

Приймальня

2-82-64

Управління Пенсійного фонду України
в Городнянському районі Чернігівської області
15100, м.Городня, вул.Чорноуса, 9
Код ЄДРПОУ 21393535 факс: 2-47-84
pf_gorod@ukrpost.net
Код МТЗ 04645

Приймальня

2-47-84

Управління Пенсійного фонду України
в Ічнянському районі Чернігівської області
16703, м.Ічня, вул.Григорія Коваля, 12-а
Код ЄДРПОУ 14248815 факс: 2-17-46
25065@pfucn.gov.ua
Код МТЗ 04633

Приймальня

2-17-46

Управління Пенсійного фонду України
в Козелецькому районі Чернігівської області
17000, смт.Козелець, вул.Московська, 3
Код ЄДРПОУ 21399526 факс: 4-18-74
kozeletspfu@ukr.net
Код МТЗ 04646

Приймальня

4-18-74

Управління Пенсійного фонду України
в Коропському районі Чернігівської області
16200, смт.Короп, вул.Горького, 9
Код ЄДРПОУ 21404730 факс 2-76-56
кoroppfu@cg.ukrtel.net,
Код МТЗ 04656

Приймальня

2-76-56

Управління Пенсійного фонду України
в Корюківському районі Чернігівської області
15300, м.Корюківка, Вокзальна, 8а
Код ЄДРПОУ 21395861 факс 2-12-03
pfu09@ukrpost.net
Код МТЗ 04657

Приймальня

2-12-03

Управління Пенсійного фонду України
в Куликівському районі Чернігівської області
16300, смт.Куликівка, вул.Щорса, 67
Код ЄДРПОУ 14249246 факс: 2-11-27
spov25105@ukrpost.ua
Код МТЗ 04643

Приймальня

2-16-97

Управління Пенсійного фонду України
в Менському районі Чернігівської області
15600, м.Мена, вул. Урицького, 18
Код ЄДРПОУ 14247951 факс: 2-16-08
pfmena
@meta. ua
Код МТЗ 04644
Приймальня
2-16-08
Управління Пенсійного фонду України
в м. Ніжині та Ніжинському районі Чернігівської області
16600, м.Ніжин, вул. Шевченка, 21-ж,
Код ЄДРПОУ 37716087, факс: 2-45-68
pfunizhyn@ukr.net
Код МТЗ 04631

Приймальня
7-12-34

Управління Пенсійного фонду України
в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області
16000, м.Новгород-Сіверський, вул.Соборна, 3
Код ЄДРПОУ 14254052
Код МТЗ 04658

Приймальня
3-17-55

Управління Пенсійного фонду України
в Носівському районі Чернігівської області
17100, м.Носівка, вул. Центральна, 6
Код ЄДРПОУ 14254112 факс 2-20-98
pfu014@ne.cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04642

Приймальня
2-20-98

Управління Пенсійного фонду України
в м.Прилуках та Прилуцькому районі Чернігівської області
17500, м.Прилуки, вул.1 Травня, 48 а
Код ЄДРПОУ 37787797 , факс: 7-11-77
priluky@ukr.net
Код МТЗ 04637

Приймальня
7-11-77

Управління Пенсійного фонду України
в Ріпкинському районі Чернігівської області
15000, смт.Ріпки, вул.Попудренка, 8
Код ЄДРПОУ 14249938 факс 2-14-41
pfu25165@ukrpost.ua
Код МТЗ 04641

Приймальня
2-14-41

Управління Пенсійного фонду України
в Семенівському районі Чернігівської області
15400, м.Семенівка, Червона Площа, 49
Код ЄДРПОУ 21398171 факс 2-19-40
pfu_sem@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04659

Приймальня
2-19-40

Управління Пенсійного фонду України
в Сосницькому районі Чернігівської області
16100, смт.Сосниця, вул.Чернігівська, 54
Код ЄДРПОУ 14250060 факс 2-76-02
sosn_pfu@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04655
Приймальня
2-15-35
Управління Пенсійного фонду України
в Срібнянському районі Чернігівської області
17300, смт.Срібне, вул.Леніна, 41
Код ЄДРПОУ 14250137 факс: 2-18-63
pfu_19@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04639

Приймальня
2-11-93

Управління Пенсійного фонду України
в Талалаївському районі Чернігівської області
17200, смт.Талалаївка, вул.Леніна, 5
Код ЄДРПОУ 14255324 факс 2-10-24
upfu_tal@ukr.net
Код МТЗ 04634
Приймальня
2-11-36
Управління Пенсійного фонду України
в Чернігівському районі м. Чернігова
14020, м.Чернігів, вул. Шевченка, 162
Код ЄДРПОУ 21403848 факс: 67-02-01
Рfuray21@gmail.com
Код МТЗ 04622

Приймальня
67-06-20

Управління Пенсійного фонду України
в Щорському районі Чернігівської області
15200, м.Щорс, вул.Свердлова, 6а
Код ЄДРПОУ 21401985 факс: 2-29-90
PFSchors@cg.ukrtel.net
Код МТЗ 04654

Приймальня
2-29-90

Управління Пенсійного фонду України в м. Чернігові
14013, м.Чернігів, пр-т.Перемоги, 139
Код ЄДРПОУ 37972192 , факс: 77-94-34
E-mail: 25273@pfucn.gov.ua
Код МТЗ 04622

Приймальня
77-94-34

Сайт Пенсійного фонду України в Чернігівській областіwww.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »