Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 22, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Сумській області:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 23
Код ЄДРПОУ 21366538 факс: 45-04-23
www.ckpfu.gov.ua gu@ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 0472

Приймальня
45-04-23

Управління Пенсійного фонду України
в м. Черкасах Черкаської області
18002, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 195
Код ЄДРПОУ 37930126 факс: 36-08-51
www.ck.ckpfu.gov.ua e-mail: info@ck.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 0472

Приймальня
36-08-51

Управління Пенсійного фонду України
в м. Ватутіне Черкаської області
20250, м. Ватутіне, вул. Леніна, 14
Код ЄДРПОУ 21366573 факс: 6-13-38
www.vt.ckpfu.gov.ua е-mail: info@vt.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04740

Приймальня
6-13-38

Управління Пенсійного фонду України
в м. Каневі та Канівському районі Черкаської області
19000, м. Канів, вул. 206 дивізії, 10а
Код ЄДРПОУ 36775639 факс: 3-23-18
www.kr.ckpfu.gov.ua e-mail: info@kr.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04736

Приймальня
3-23-18

Управління Пенсійного фонду України
в м. Сміла та Смілянському районі Черкаської області
20700, м. Сміла, вул. Леніна, 35
Код ЄДРПОУ 37802563 факс: 4-64-45
www.sm.ckpfu.gov.ua e-mail: info@sm.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04733

Приймальня
4-42-37

Управління Пенсійного фонду України
в м. Умані та Уманському районі Черкаської області
20300, м. Умань, вул. Тельмана, 4
Код ЄДРПОУ 37908064 факс: 5-00-15
www.um.ckpfu.gov.ua e-mail: info@um.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04744

Приймальня
5-00-15

Управління Пенсійного фонду України
в Городищенському районі Черкаської області
19500, м. Городище, вул. Миру, 119
Код ЄДРПОУ 21366596 факс: 2-26-69
www.gd.ckpfu.gov.ua e-mail: info@ gd.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04734

Приймальня
2-23-70

Управління Пенсійного фонду України
в Драбівському районі Черкаської області
19800, смт. Драбів, вул. Леніна, 63/5
Код ЄДРПОУ 21366604 факс: 3-07-04
www.dr.ckpfu.gov.ua e-mail: info@dr.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04738

Приймальня
начальник управління
3-07-04

Управління Пенсійного фонду України
в Жашківському районі Черкаської області
19200, м. Жашків, вул. Щорса, 5
Код ЄДРПОУ 21366633 факс: 6-02-05
www.zh.ckpfu.gov.ua e-mail: info@zh.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04747

Приймальня
6-02-05

Управління Пенсійного фонду України
в Звенигородському районі Черкаської області
20200, м. Звенигородка, вул. С.Терещенко, 28
Код ЄДРПОУ 21366484 факс: 2-28-69
www.zv.ckpfu.gov.ua e-mail: info@zv.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04740

Приймальня
2-28-69

Управління Пенсійного фонду України
в Золотоніському районі Черкаської області
19700, м. Золотоноша, вул. Черкаська, 6
Код ЄДРПОУ 21366610 факс: 5-69-89
www.zl.ckpfu.gov.ua e-mail: info@zl.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04737

Приймальня
5-69-89

Управління Пенсійного фонду України
в Кам’янському районі Черкаської області
20800, м. Кам’янка, 2 пров. Ватутіна, 4
Код ЄДРПОУ 21372608 факс: 6-13-72
www.km.ckpfu.gov.ua e-mail: info@km.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04732

Приймальня
6-24-57

Управління Пенсійного фонду України
в Катеринопільському районі Черкаської області
20500, смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 26
Код ЄДРПОУ 21366722 факс: 2-36-50
www.kt.ckpfu.gov.ua e-mail: info@kt.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04742

Приймальня
2-25-63

Управління Пенсійного фонду України
в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області
19400, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка, 42
Код ЄДРПОУ 21366656 факс: 2-46-09
www.ks.ckpfu.gov.ua e-mail: info@ks.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04735

Приймальня
2-46-09

Управління Пенсійного фонду України
в Лисянському районі Черкаської області
19300, смт. Лисянка, вул. Леніна, 26
Код ЄДРПОУ 21366662 факс: 6-20-39
www.ls.ckpfu.gov.ua e-mail: info@ls.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04749

Приймальня
6-20-39

Управління Пенсійного фонду України
в Маньківському районі Черкаської області
20100, смт. Маньківка, вул. Леніна, 11
Код ЄДРПОУ 21366679 факс: 6-18-54
www.mk.ckpfu.gov.ua e-mail: info@mk.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04748

Приймальня
6-18-54

Управління Пенсійного фонду України
в Монастирищенському районі Черкаської області
19100, м. Монастирище, вул. Леніна, 125
Код ЄДРПОУ 21366685 факс:2-31-78
www.mt.ckpfu.gov.ua e-mail: info@mt.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04746

Приймальня
2-31-78

Управління Пенсійного фонду України
в Тальнівському районі Черкаської області
20400, м. Тальне, вул. Соборна, 15
Код ЄДРПОУ 21366691 факс: 3-00-50
www.tl.ckpfu.gov.ua e-mail: info@tl.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04731

Приймальня
3-00-50

Управління Пенсійного фонду України
в Христинівському районі Черкаської області
20000, м. Христинівка, вул. Леніна, 31
Код ЄДРПОУ 21366797 факс: 6-05-77
www.hr.ckpfu.gov.ua e-mail: info@hr.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04745

Приймальня
6-05-83

Управління Пенсійного фонду України
в Черкаському районі Черкаської області
18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17
Код ЄДРПОУ 21366780 факс: 63-18-76
www.ch.ckpfu.gov.ua e-mail: info@ch.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 0472

Приймальня
63-06-60

Управління Пенсійного фонду України
в Чигиринському районі Черкаської області
20901, м. Чигирин, вул. П. Дорошенка, 18
Код ЄДРПОУ 21366805 факс: 2-89-53
www.cg.ckpfu.gov.ua e-mail: info@cg.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04730

Приймальна
2-89-53

Управління Пенсійного фонду України
в Чорнобаївському районі Черкаської області
19900, смт. Чорнобай, вул. Леніна, 132
Код ЄДРПОУ 21366739 факс: 2-30-60
www.cb.ckpfu.gov.ua e-mail: info@cb.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04739

Приймальня
2-27-94

Управління Пенсійного фонду України
в Шполянському районі Черкаської області
20600, м. Шпола, вул. Пролетарська, 59
Код ЄДРПОУ 21366745 факс: 5-31-91
www.sh.ckpfu.gov.ua e-mail: info@sh.ckpfu.gov.ua
Код МТЗ 04741

Приймальня
5-31-91

 

Сайт Пенсійного фонду України в Черкаській області:  www.pfu.gov.ua

 

Читайте так же...

« »