Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Янв 21, 2013 | Другие центральные органы и учреждения Украины, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Головне управління пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим

Управління Пенсійного фонду України (далі — Фонд) у районах, містах і районах у містах (далі — Управління) є органами Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні управління), що разом з цими управліннями утворюють систему органів Фонду.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Завдання, функції, права та обов’язки Управління

1. Основними завданнями Управління є:

 • облік платників страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 • збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
 • призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх виплати;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством;
 • ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи контролю за витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
 • забезпечення функціонування в районі (місті) системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • забезпечує додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне забезпечення;
 • планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
 • здійснює реєстрацію та веде облік платників на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду;
 • забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену звітність регіональному управлінню Фонду;
 • контролює надходження страхових внесків та інших платежів до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів та інших документів щодо правильності нарахування та сплати страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • призначає (здійснює перерахунок) і виплачує пенсії, щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
 • проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення;
 • інформує громадськість про свою діяльність;
 • у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань діяльності Фонду;
 • узагальнює та аналізує результати роботи Управління, уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
 • взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності Фонду;
 • організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і методи роботи;
 • виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Управління має право:

 • отримувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, від фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених на Управління завдань;
 • проводити планові та в передбачених законодавством випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах, організаціях, фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов’язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що виникають у процесі таких перевірок;
 • вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств установ, організацій та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду та порядку їх використання;
 • вилучати в установленому законодавством порядку документи, що підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
 • звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення справ про банкрутство платників страхових внесків;
 • застосовувати фінансові санкції, адміністративні стягнення, передбачені законом;
 • стягувати з платників страхових внесків їх несплачені суми;
 • порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 • перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;
 • у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
 • Управління має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4. Управління зобов’язане у процесі своєї діяльності суворо додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян.

Адреса та телефони Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим:

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

95000, м. Сімферополь, вул. Долгоруківська, 3
Код ЄДРПОУ 19003828 факс: 24-86-03
delo@crimea-pfu.gov.ua
Код МТЗ 0652

Приймальня

25-64-47

Управління Пенсійного фонду України
в Центральному районі м.Сімферополя АР Крим
95001, м. Сімферополь, вул. Д. Ульянова, 10
Код ЄДРПОУ 22300458
pf15@pf.crimea.ua
Код МТЗ 0652

Приймальня

58-33-14

Управління Пенсійного фонду України
в Київському районі м.Сімферополя АР Крим
95034, м. Сімферополь, вул. Київська, 125 б,
Код ЄДРПОУ 20725930
pf14@pf.crimea.ua
Код МТЗ 0652

Приймальня

51-90-75

Управління Пенсійного фонду України
в Залізничному районі м. Сімферополя АР Крим
95026, м. Сімферополь, вул. Гагаріна, 14 а
Код ЄДРПОУ 20727038
pf14@pf.crimea.ua
Код МТЗ 0652

Приймальня

51-05-36

Управління Пенсійного фонду України
в м. Алушті АР Крим
98500, м.Алушта, вул. В.Хромих, 12
Код ЄДРПОУ 22275393
pf01@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06560

Приймальня

2-54-04

Управління Пенсійного фонду України
в м.Армянську АР Крим
96012, м.Армянськ, вул. Шкільна, 55 а
Код ЄДРПОУ 22300441
pf09@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06567

Приймальня

3-10-35

Управління Пенсійного фонду України
в Бахчисарайському районі АР Крим
98403, м.Бахчисарай, вул. Сімферопольська, 5 а
Код ЄДРПОУ 22300435
pf16@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06554

Приймальня

4-29-71

Управління Пенсійного фонду України
в Білогірському районі АР Крим
97600, м.Білогірськ, вул. Островського, 3
Код ЄДРПОУ 22300429
pf17@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06559

Приймальня

9-68-75

Управління Пенсійного фонду України
в Джанкойському районі АР Крим
96100, м. Джанкой, вул. Леніна, 8
Код ЄДРПОУ 20727218
pf02@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06564

Приймальня

3-41-25

Управління Пенсійного фонду України
в м. Євпаторії АР Крим
97416, м. Євпаторія, вул. Революції, 61
Код ЄДРПОУ 22300412
pf03@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06569

Приймальня

3-23-48

Управління Пенсійного фонду України
в м.Керчі АР Крим
98329, м. Керч, шосе Герої Сталінграда,60-1
Код ЄДРПОУ 22300406
pf04@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06561

Приймальня

7-62-62

Управління Пенсійного фонду України
в Кіровському районі АР Крим
97300, смт. Кіровське, вул. Р. Люксембург, 20
Код ЄДРПОУ 22300398
pf18@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06555

Приймальня

4-17-21

Управління Пенсійного фонду України
в Красногвардійському районі в АР Крим
97000, смт. Красногвардійське, вул. Радянська, 11
Код ЄДРПОУ 22300381
pf19@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06556

Приймальня

2-45-72

Управління Пенсійного фонду України
в Красноперекопському районі АР Крим
96000, м. Красноперекопськ, пл. Героїв Перекопу, 1 а
Код ЄДРПОУ 22300375
pf05@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06565

Приймальня

2-10-05

Управління Пенсійного фонду України
в Ленінському районі АР Крим
98200, смт. Леніно, вул.Трудова, 2
Код ЄДРПОУ 22259945
pf20@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06557

Приймальня

6-03-30

Управління Пенсійного фонду України
в Нижньогірському районі АР Крим
97100, смт. Нижньогірський, вул. Лісова, 5
Код ЄДРПОУ 22300369
Код МТЗ 06550

Приймальня

2-16-82

Управління Пенсійного фонду України
в Первомайському районі АР Крим
96300, смт. Первомайське, пров. Садовий, 4
Код ЄДРПОУ 22259431
pf22@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06552

Приймальня

9-14-03

Управління Пенсійного фонду України
в Роздольненському районі АР Крим
96200, смт. Роздольне, пр-т. 30-річчя Перемоги, 6
Код ЄДРПОУ 22259425
pf23@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06553

Приймальня

9-11-08

Управління Пенсійного фонду України
в м. Саках та Сакському районі АР Крим
96500, м.Саки, вул. Будівельна, 6 а
Код ЄДПРОУ 38006150
pf33@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06563

Приймальня

2-19-62

Управління Пенсійного фонду України
в Сімферопольському районі АР Крим
95051, м. Сімферополь, вул. Дм. Улянова, 6
Код ЄДРПОУ 22259661
pf24@pf.crimea.ua
Код МТЗ 0652

Приймальня

51-83-73

Управління Пенсійного фонду України
в Совєтському районі АР Крим
97200, смт. Совєтське, вул. 50 років СРСР, 4
Код ЄДРПОУ 01185668
pf25@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06551

Приймальня

9-14-62

Управління Пенсійного фонду України
в м.Судаку АР Крим
98000, м.Судак, вул. Леніна, 85 а
Код ЄДРПОУ 22300317
pf26@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06566

Приймальня

2-12-90

Управління Пенсійного фонду України
в м.Феодосії АР Крим
98100, м.Феодосія, вул. вул. Українська, 44
Код ЄДРПОУ 22300286
pf07@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06562

Приймальня

3-09-34

Управління Пенсійного фонду України
в Черноморському районі в АР Крим
96400 смт.Черноморське, вул. Кірова, 6
Код ЄДРПОУ 22300292
pf27@pf.crimea.ua
Код МТЗ 06558

Приймальня

9-22-71

Управління Пенсійного фонду України
в м.Ялті в АР Крим
98600, м.Ялта, вул. Садова, 4
Код ЄДРПОУ 22300300
pf08@pf.crimea.ua
Код МТЗ 0654

Приймальня

32-86-71

Сайт Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим: www.pfu.gov.ua

Читайте так же...

« »