Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 3, 2012 | Агенства, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України.

ДАЗВ України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та є органом державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

ДАЗВ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

Основними завданнями ДАЗВ України є:

 • реалізація державної політики та внесення пропозицій щодо її формування у сферах:
 • управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення та забезпечення бар’єрної функції зони відчуження;
 • поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання;
 • забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого випромінювання;
 • реабілітації радіаційно забруднених територій;
 • ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України;
 • зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

 

Адреса Державного агентства України з управління зоною відчуження:

01030, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55а

Телефони Державного агентства України з управління зоною відчуження:

(044)585-44-81, факс: (044) 235-30-58

Сайт Державного агентства України з управління зоною відчуження:

Читайте так же...

 • Державне агентство України з питань кіно03.09.2012 Державне агентство України з питань кіно Державне  агентство  України  з  питань   кіно   (Держкіно України)   є   центральним   органом   виконавчої  влади  України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Укра...
 • Державне агентство лісових ресурсів України 30.09.2012 Державне агентство лісових ресурсів України Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Мініс...
 • Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України30.09.2012 Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабі...
 • Державне агентство водних ресурсів України30.09.2012 Державне агентство водних ресурсів України Державне агентство водних ресурсів України (Держводагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Мініст...
 • Державне агентство рибного господарства України30.09.2012 Державне агентство рибного господарства України Державне агентство рибного господарства України (Держрибагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через М...
« »