Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 3, 2012 | Органы власти в Украине, Службы, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Державна міграційна служба України

Державна  міграційна  служба  України  (ДМС   України) є центральним органом виконавчої   влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом  Міністрів  України  через Міністра внутрішніх справ України.

ДМС України  входить  до  системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики  у  сферах  міграції (імміграції  та еміграції),  у  тому  числі  протидії нелегальній (незаконній) міграції, грома дянства,  реєстрації  фізичних  осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

ДМС  України  у  своїй діяльності  керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України,  актами Президента  України  і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Основними завданнями ДМС України є:

  • внесення пропозицій  щодо  формування  державної  політики  у сферах  міграції (імміграції та еміграції),  у тому числі протидії нелегальній  (незаконній)   міграції,   громадянства,   реєстрації фізичних   осіб,   біженців  та  інших  визначених  законодавством категорій мігрантів;
  • реалізація державної політики у сферах  міграції  (імміграції та  еміграції),  у  тому  числі  протидії нелегальній (незаконній) міграції,  громадянства,  реєстрації фізичних  осіб,  біженців  та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

 

Адреса Державної міграційної служби  України:

01024, м. Київ, вул. Богомольця, 10

Телефони Державної міграційної служби  України:

т/ф (044)254-97-09

e-mail: info@dmsu.gov.ua

Сайт Державної міграційної служби  України:

 www.dmsu.gov.ua

Читайте так же...

« »