Pages Menu
TwitterRssFacebook
ЮРКОНСУЛ: законодательство и право. Новые законы и кодексы Украины, защита прав и свобод граждан, нормативно-правовые акты Украины, правоприменение и законопроекты, аналитика и юридические консультации, юристы, адвокаты, правоведы, органы власти, суды Украины.
Categories Menu

Сен 3, 2012 | Инспекции, Органы власти в Украине, Центральные органы исполнительной власти | Нет комментариев

Державна екологічна інспекція України

Державна екологічна  інспекція  України  (Держекоінспекція України) є центральним органом виконавчої влади,  діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом  Міністрів  України  через Міністра екології та природних ресурсів України.

Держекоінспекція України   входить    до   системи   органів виконавчої  влади  та  утворюється  для  забезпечення   реалізації державної  політики  із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного  середовища,  раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Держекоінспекція  України  у  своїй  діяльності  керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України   і  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Міністерства екології та природних  ресурсів  України, іншими   актами   законодавства  України,  дорученнями  Президента України і Міністра.

Основними завданнями Держекоінспекції України є:

  •  внесення Міністрові  пропозицій  щодо  формування   державної політики  зі  здійснення  державного  нагляду  (контролю)  у сфері охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
  • реалізація державної   політики   зі   здійснення державного нагляду (контролю) за  додержанням  вимог  законодавства  у  сфері охорони   навколишнього   природного   середовища,   раціонального використання,   відтворення   та   охорони природних   ресурсів;
  • додержанням  режиму  територій  та  об’єктів  природно-заповідного фонду;  за екологічною та радіаційною безпекою  (у  тому  числі  у пунктах  пропуску  через  державний кордон  і  в  зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту,  експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою  щодо біологічних об’єктів  природного  середовища  при створенні, дослідженні  та практичному  використанні  генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами   (крім   поводження   з   радіоактивними  відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;  інші завдання, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Адреса Державної екологічної інспекції  України:  

01042, м. Київ, пров. Новопечерський 3, корп. 2

Телефони Державної екологічної інспекції  України:  

(044) 521-20-40, (044)521-20-56

Сайт Державної екологічної інспекції  України:

www.dei.gov.ua  

Читайте так же...

« »